Undgå disse 5 klassiske fejl, når du fuger din belægning

Du kan nemt selv fuge din terrassebelægning og få et flot resultat. Men der er nogle retningslinjer, som er vigtige at overholde, da det ellers kan ende ud i ekstraomkostninger, hvis fugen skal lægges om. Her får du en guide til, hvilke 5 fejl du skal undgå, når du fuger din belægning.

Guiden er baseret på de spørgsmål, vi oftest modtager fra vores slutbrugere i forbindelse med diverse gør-det-selv-projekter.

#1 Du blander ikke posens indhold, inden du går i gang.

Vi oplever, at ikke alle brugere blander posens indhold, inden de begynder at fuge. Det kan resultere i, at de aktive mineraler og bindemidler, som er tilsat posens indhold, ikke bliver jævnt fordelt i alle fugerne.

Hvorfor er det vigtigt?

Vi har tilført et naturligt og aktivt mineral og i nogle tilfælde også bindemidler til vores fugematerialer. Mineralet hæver pH-værdien i fugematerialet til over 10, så nye ukrudtsfrø, der kommer ovenfra, tørrer ud, inden de kan nå at slå rødder i fugen. Bindemidlerne skaber stabilitet i fugen og sørger for, at den hærder op og bliver fast.

Da både mineraler og bindemidler er lettere og finere end kvartssandet, som fugen primært består af, kan de lægge sig i den ene side af posen, når den transporteres til og fra byggemarkedet. Bland derfor fugematerialet med en skovl, inden du fuger din belægning. På den måde sikrer du dig, at mineraler og bindemidler bliver blandet godt sammen med kvartssandet og fordelt jævnt i alle fugerne. Vær grundig og bland indholdet fra maksimalt to poser ad gangen. 

#2 Du renser ikke fugen for ukrudt i hele dens højde.

I takt med at haven blomstrer, gør dit ukrudt det også. Mens det er skønt at se blomster i flor, er det de færreste, der ønsker at se ukrudt skyde op.

Dine fuger kan være guf for ukrudt, men der findes måder, hvorpå du kan undgå, at den uønskede plantevækst overtager din belægning. Som udgangspunkt findes der to typer af ukrudt; ukrudt der spreder sig gennem rodnettet, og ukrudtsfrø der bliver båret af vinden og sætter sig i fugen.

Ukrudt der spreder sig gennem rodnettet: Inden du fuger med DANSAND® NO GROW™ skal eksisterende ukrudt og rodnet fjernes helt eller bekæmpes med egnede midler. DANSAND® NO GROW™ fugematerialer slår ikke eksisterende ukrudt ihjel, men virker som et dårligt vækstmedie. Det betyder, at nye ukrudtsfrø ikke kan slå rod i fugen.

På grund af den høje pH-værdi på cirka 10,5 vil roden tørre ud, og ukrudtet bliver forhindret i at brede sig i dine fuger.

Ukrudtsfrø der bliver båret af vinden: Du undgår, at disse frø slår rod ved at fylde fugerne med fugemateriale i hele stenens højde, minimum 40 mm. Det er vigtigt, at fugerne altid er fyldt til fugekanten. Hvis fugematerialet synker i fugen eller svinder efter længere tids regn og sne, skal du efterfylde og sørge for at holde din belægning ren for snavs og blade. Generelt er det vigtigt at holde dine fuger vedlige, så du undgår ubudne gæster i dine fuger.

#3 Du fejer ikke din belægning helt fri for overskydende fugemateriale.

Hvorfor er det vigtigt?

DANSAND® Fugesand og DANSAND® Stenmel indeholder aktive mineraler, som afgiver salte, når det bliver vådt. Disse salte kan danne et gråligt slør på dine betonsten. Så fjern altid det overskydende DANSAND® fugemateriale fra din belægning, når du er færdig med at fylde og komprimere fugerne.

#4 Du bruger DANSAND® NO GROW™ direkte op ad soklen på dit hus.

Hvorfor er det ikke en god idé?

Sokkelpuds er mere porøst end belægningssten, og kan i nogle tilfælde suge de  aktive mineraler til sig. Dette kan resultere i kalkudblomstringer på soklen, som er svære at vaske væk.

Brug i stedet neutralt fugesand eller kvartssand. Det er sjældent, at der vokser ukrudt inde ved soklen, da regn og sol ikke når så langt ind.

#5 Du læser ikke instruktionerne bag på posen.

Hvorfor skal jeg tage mig tid til det?

På bagsiden af vores poser finder du en udførlig brugsanvisning. Læs den, inden du går i gang med at fuge og følg vores instruktioner. På den måde får du flotte og holdbare fuger, som giver din belægning styrke og et flot og velplejet udtryk. Det er nemt at bruge alle DANSANDs fugematerialer korrekt. Gør dig selv den tjeneste at læse brugsanvisningerne grundigt igennem, for der er, i alle vores fugematerialer, tilsat aktive, funktionelle ingredienser, som du og din belægning helst skal have mest mulig glæde af.

Flere nyheder fra Dansand

Åby Renseanlæg får et boost med nyt filtersand fra Dansand

Dansand har leveret 210 tons specialudviklet sand til renoveringen af Åby Renseanlæg i Aarhus. På trods af en halvering af mængden af filtersand, filtrerer det nye filter lige så godt som det gamle. Det brugte filtersand er blevet genanvendt i et lokalt anlægsprojekt med store CO2-besparelser til følge.

LÆS MERE

Mød vores voksenlærling Udaya

Hos Dansand uddanner vi lærlinge og elever. Vi har brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne godt på til deres entré på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE