Dansand Akdolit Vandrensning

Naturligt kalk til vandrensning

Beskrivelse

Venstre kolonne herunder

Akdolit er et naturligt kalkprodukt, som fås i forskellige kornstørrelser. Produktet anvendes sammen med et sandfilter og medvirker til fjernelse af jern og aggressiv kulsyre. Akdolit kan for eksempel bruges til rensning af drikkevand.

Højre kolonne herunder

Fordele ved Akdolit
  • Medvirker til fjernelse af jern og aggressivt kulsyre
  • Naturligt kalkprodukt
  • Fås i forskellige kornstørrelser

Produktspecifikation

Opbevaring

Tørt, tildækket og uden risiko for forurening.

 

Levering

Leveres i plastsække à 25 kg.

Miljøinfo og bortskaffelse

Støv skal bekæmpes. Emballage og brugt filtermateriale bortskaffes iht. gældende regler.

Fysiske egenskaber

Kornstørrelse 00,5-1,6 mm
Kornstørrelse 10,5-2,5 mm
Kornstørrelse 22,0-4,5 mm
Kornstørrelse 34,0-7,0 mm

 

Kemisk analyse
Calciumkarbonat CaCO₃Cirka 68,9 % 
Calciumoxid CaOCirka 1,4 %
Magnesiumoxid MgOCirka 25,4 %
Magnesiumcarbonat MgCO₃Cirka 0,6 %
Jernoxid FE₂O₃
Aluminiumoxid Al₂O₃
Siliciumdioxid SiO₂Cirka 0,3 %
Vand H₂OCirka 2,7 %

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

Brugsanvisning

Venstre kolonne herunder

Anvendelse

Akdolit anvendes sammen med sandfilter til filtrering af for eksempel drikke- og procesvand for jern og aggressivt kulsyre.

Højre kolonne herunder

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varianter:

Kalkmateriale