Energitillæg

Det kræver energi at producere og transportere forædlet kvartssand. Samtidig er verden ramt af stærkt svingende energipriser, som har indflydelse på vores produktions- og fragtomkostninger. 

For at kompensere for de store udsving er vores varer og fragt hver især pålagt et energitillæg. Begge typer tillæg er variable, hvilket vil sige, at de justeres i takt med at markedspriserne for energi stiger og falder. På siden her kan du holde dig orienteret om de aktuelle energitillæg, og få indsigt i hvordan vi beregner dem. 

Beregning af energitillæg på varer

Energitillægget er udregnet som et gennemsnit af dagspriserne for naturgas, el og dieselolie set over en syvdages periode fra fredag til torsdag. Det vil sige, at et tillæg, som er  baseret på aflæsninger fra fredag i uge 1 til og med torsdag i uge 2, er gældende fra mandag til fredag i uge 3.

Indeks 100 er dagspriserne per 28.02.2022.

Energitillæg på varer
Uge 25
Pris DKK/ton
Uge 26
Pris DKK/ton
Uge 27
Pris DKK/ton
Vasket sand i bulk1,643,003,36
Ovntørret sand i bulk2,8927,5739,89
Emballerede varer6,3934,4648,13

Gennemsnitlige dagspriser

Her ser du gennemsnittet af de officielle spotpriser, som vores energi er handlet til i perioden fra fredag den 24. til torsdag den 30. juni 2022. 

NaturgasEURO 130,55 pr. MWh
ElDKK 2097,48 pr. MWh
DieselDKK 15.040,00 pr. 1.000 liter

Beregning af energitillæg på transport (olietillæg)

DatoIndex 10013.04.202212.05.202215.06.2022
Oliepris - Brent Europa68108,49
108,06124,96
USD6,206,877,147,13
En Tønde i DKK421,60745,33771,55890,96
Index DKK100176,79183,00211,33
Transport af emballerede varer og vasket bulk%15,3616,6022,27
Silotransport af ovntørrede bulkvarer%13,0514,1118,93
Gældende forMaj 2022Juni 2022Juli 2022

Hvis olieprisen kommer over index 100 pålægges der automatisk olietillæg. Dvs. stiger olieprisen til mere end kr. 421,60 pr. tønde udløses olietillæg. USD kursen og Brent Europa olieprisen aflæses hver d. 15. i måneden på nedenstående hjemmeside. Hvis d. 15. ikke er en hverdag, tages den første hverdag inden d. 15. Dette danner grundlag for næste måneds olietillæg.

Link til naturgaspriser >>

Dansands naturgas handles på ETF-markedet, vælg derfor fanebladet “ETF”.

Link til elpriser >>
Dansands el handles handles hos Nord Pool, handelsområde DK1, vælg derfor kolonne “DK1”.