Energitillæg

Det kræver energi at producere og transportere forædlet kvartssand. Samtidig er verden ramt af stærkt svingende energipriser, som har indflydelse på vores produktions- og fragtomkostninger. 

For at kompensere for de store udsving er vores varer og fragt hver især pålagt et energitillæg. Begge typer tillæg er variable, hvilket vil sige, at de justeres i takt med at markedspriserne for energi stiger og falder. På siden her kan du holde dig orienteret om de aktuelle energitillæg, og få indsigt i hvordan vi beregner dem. 

Beregning af energitillæg på varer

Energitillægget er udregnet som et gennemsnit af dagspriserne for naturgas, el og dieselolie set over en syvdages periode fra fredag til torsdag. Det vil sige, at et tillæg, som er  baseret på aflæsninger fra fredag i uge 1 til og med torsdag i uge 2, er gældende fra mandag til fredag i uge 3.

Energitillæg på varer

(Vi tager forbehold for fejl)

Uge 38
Pris DKK/ton
Uge 39
Pris DKK/ton
Uge 40
Pris DKK/ton
Vasket sand i bulk0,000,000,00
Ovntørret sand i bulk0,000,000,00
Emballerede varer0,000,000,00

Gennemsnitlige dagspriser

Herunder ser du gennemsnittet af de officielle spotpriser i perioden fra fredag den 29. september til torsdag den 5. oktober 2023. 

NaturgasEURO 43,419 pr. MWh
ElDKK 663,344 pr. Mwh
DieselDKK 13.137,143 pr. 1000 liter

Beregning af energitillæg på transport (olietillæg)

DatoIndex 10014.07.2023
15.08.202315.09.2023
Oliepris - Brent Europa6879,9086,2895,55
USD6,206,636,826,99
En Tønde i DKK421,60529,74588,43667,89
Index DKK100125,65139,57158,42
Transport af emballerede varer og vasket bulk%5,137,9111,68
Silotransport af ovntørrede bulkvarer%4,366,739,93
Gældende forAugust 2023September 2023Oktober 2023

Hvis olieprisen kommer over index 100 pålægges der automatisk olietillæg. Dvs. stiger olieprisen til mere end kr. 421,60 pr. tønde udløses olietillæg. USD kursen og Brent Europa olieprisen aflæses hver d. 15. i måneden på nedenstående hjemmeside. Hvis d. 15. ikke er en hverdag, tages den første hverdag inden d. 15. Dette danner grundlag for næste måneds olietillæg.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl.

Link til naturgaspriser >>

Dansands naturgas handles på ETF-markedet, vælg derfor “ETF” index’et.

Link til elpriser >>
Dansands el handles handles hos Nord Pool, handelsområde DK1, vælg derfor kolonne “DK1”.