Energitillæg

Det kræver energi at producere og transportere forædlet kvartssand. Samtidig er verden ramt af stærkt svingende energipriser, som har indflydelse på vores produktions- og fragtomkostninger. 

For at kompensere for de store udsving er vores varer og fragt hver især pålagt et energitillæg. Begge typer tillæg er variable, hvilket vil sige, at de justeres i takt med at markedspriserne for energi stiger og falder. På siden her kan du holde dig orienteret om de aktuelle energitillæg, og få indsigt i hvordan vi beregner dem. 

Beregning af energitillæg på varer

Energitillægget er udregnet som et gennemsnit af dagspriserne for naturgas, el og dieselolie set over en syvdages periode fra fredag til torsdag. Det vil sige, at et tillæg, som er  baseret på aflæsninger fra fredag i uge 1 til og med torsdag i uge 2, er gældende fra mandag til fredag i uge 3.

Energitillæg på varer

(Vi tager forbehold for fejl)

Uge 3
Pris DKK/ton
Uge 4
Pris DKK/ton
Uge 5
Pris DKK/ton
Vasket sand i bulk0,630,000,00
Ovntørret sand i bulk3,130,000,00
Emballerede varer7,330,000,00

Gennemsnitlige dagspriser

Herunder ser du gennemsnittet af de officielle spotpriser i perioden fra fredag den 20. til torsdag den 26. januar 2023. 

NaturgasEURO 65,04 pr. MWh
ElDKK 1230,44 pr. Mwh
DieselDKK 13.154,29 pr. 1000 liter

Beregning af energitillæg på transport (olietillæg)

DatoIndex 10015.11.2022
15.12.202213.01.2023
Oliepris - Brent Europa6894,3082,3482,65
USD6,207,157,006,87
En Tønde i DKK421,60674,25576,38567,81
Index DKK100159,93136,71134,68
Transport af emballerede varer og vasket bulk%11,997,346,94
Silotransport af ovntørrede bulkvarer%10,196,245,90
Gældende forDecember 2022Januar 2023Februar 2023

Hvis olieprisen kommer over index 100 pålægges der automatisk olietillæg. Dvs. stiger olieprisen til mere end kr. 421,60 pr. tønde udløses olietillæg. USD kursen og Brent Europa olieprisen aflæses hver d. 15. i måneden på nedenstående hjemmeside. Hvis d. 15. ikke er en hverdag, tages den første hverdag inden d. 15. Dette danner grundlag for næste måneds olietillæg.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl.

Link til naturgaspriser >>

Dansands naturgas handles på ETF-markedet, vælg derfor “ETF” index’et.

Link til elpriser >>
Dansands el handles handles hos Nord Pool, handelsområde DK1, vælg derfor kolonne “DK1”.