Dansand Fugesand

Næringsfattigt fugemateriale til smalle fuger

Beskrivelse

DANSAND® Fugesand er et let anvendeligt og holdbart fugemateriale. Produktet er tørret og baseret på fint rundkantet kvartssand, hvilket gør det nemt at fordele i fugerne. DANSAND® Fugesand har en optimal kornkurve, der gør, at materialet pakker sig godt i fugerne. Det giver stabile, holdbare og fleksible fuger. Fugematerialet egner sig godt til både nye fuger samt renovering af belægninger af natursten eller beton. Det kan for eksempel være på terrassen, gangarealer eller i indkørsler med let trafik.

NO GROW™ blandingen består af vasket og tørret kvartssand samt næringsfattige mineraler med en høj pH-værdi. Den høje pH-værdi får ukrudtsfrø til at tørre ud, så de ikke kan slå rod og spire – på helt naturlig vis. Mineralerne opløses langsomt og kan først udvaskes efter 10 års regn. Ved korrekt anvendelse af DANSAND® Fugesand får du et flot resultat, som holder i mange år.

DANSAND® Fugesand  fås i farverne grå, mørk og natur. Find ud af, hvor meget materiale du skal bruge ved hjælp af vores forbrugsberegner her. Det estimerede forbrug er 20 kg til cirka 5-10 m2.

Fordele ved DANSAND® Fugesand
  • Vasket og ovntørret kvartssand tilsat mineraler
  • Naturlig høj pH-værdi skaber næringsfattigt vækstmiljø
  • Vandgennemtrængeligt
  • Let at feje ned i fugerne
  • Giver stabile, holdbare fuger
  • Til fuger på op til 5 mm
  • Effektiv ved en fugehøjde på min. 40 mm

Produktspecifikation

Deklaration

Fugemateriale af rundkornet, vasket og ovntørret kvartssand. Der er tilføjet et mineralsk additiv med høj pH-værdi. Fås i farverne natur, grå og mørk. Fugematerialet er færdigblandet og kan anvendes direkte fra posen.

 

Emballage

Frostsikker folie. Plastiksække af fremstillet PP-materiale.

 

Opbevaring

Sækkene kan opbevares udendørs i sommerhalvåret. Dog anbefaler vi et overdækket opbevaringssted, da folien ikke tåler stærk regn. Om vinteren skal sækkene opbevares tørt. Åbne sække skal lukkes igen.

 

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på nedenstående links:

Dansk

Norsk

Svensk

Levering

20 kg i frostbestandig foliesæk.

 

Miljøinfo og bortskaffelse

Fugematerialet skal ikke klassificeres/mærkes som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Rester afleveres på en genbrugsstation. Fugematerialet må ikke hældes i kloakken. Plasticsækkene er fremstillet af PP-materiale. Anbringes i container for brændbart affald eller til genbrug.

Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig derfor om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du påbegynder fugearbejdet.

Fysiske egenskaber
Kornstørrelse0-1,5 mm

Brugsanvisning

Anvendelse

Til nye og eksisterende belægninger af beton- og natursten. Må kun anvendes til udendørs brug på en tør belægning. Kun egnet til et ubundet bærelag. Egnet til privat brug. Estimeret forbrug: 20 kg til cirka 5-10 m2. Ved 14x21x5 cm belægningssten med en fugebredde på 2–3 mm = 2,0 kg/m2. Vores forbrugsberegner hjælper dig med at beregne forbruget af fugemateriale.Fugedybden skal minimum være 40 mm. Fugebredden må variere mellem 1-5 mm.

 

Sådan gør du

Belægningen lægges på et bæredygtigt grus- og sandlag jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som almindeligt fugesand. Derfor skal bærelaget også være vandgennemtrængeligt.

 

Fugning ved renovering

DANSAND® Fugesand er ikke et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende ukrudt vokser op, skal alt ukrudt – inklusiv ukrudtsrødder – fjernes før fugefyldning. Fugen rengøres i dybden svarende til hele stenens højde. Dette gøres ved hjælp af en fugerenser. Dernæst kan du også anvende en højtryksrenser, men vær opmærksom på ikke at beskadige belægningen eller bærelaget. Efterfyld fugen som beskrevet under fugning af ny belægning.

 

Vedligehold

For at undgå ukrudt og forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele fugekantens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale. Belægningen rengøres med en stiv kost, og fugerne efterfyldes efter behov. Mos og alger kan fjernes med egnede midler. Ekstreme vejrforhold kan foranledige hvide udblomstringer i fugerne og på kanterne af belægningsstenene. De vaskes dog som regel af ved næste regnskyl. Saltaflejringerne kan også fjernes ved almindelig rengøring af stenene.

 

Bemærkninger

  • Fugematerialet må ikke anvendes i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her neutralt fugesand, da der ellers er risiko for udblomstringer eller afskalninger
  • Ikke egnet til teglsten, klinker og porøse natursten
  • Der kan opstå hvide udblomstringer, når materialet anvendes under overdækkede arealer (carporte m.fl.). Disse udblomstringer kan fjernes med vand eller en kost. Udblomstringer under overdækkede arealer vil med tiden forsvinde helt, da de overskydende salte fra mineralerne aftager.
Trin 1
Belægningen skal være helt tør.
Trin 2
Bland fugematerialet med en skovl i en murerbalje eller en trillebør, så de mineralske additiver bliver blandet godt sammen med kvartssandet. Bland maks. indholdet fra to sække ad gangen.
Trin 3
Fej fugematerialet ned i fugerne med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne, indtil de er fyldt helt op.
Trin 4
Fej overfladen helt fri for overskydende materiale. Brug en blød kost.
Trin 5
Ved nybelægninger skal der vibreres to gange. Brug beskyttelsesplade på vibratoren for at undgå skader af belægningen.

Kontrollér, at fugen er fast komprimeret ved hjælp af en spartel. Den må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt, og fej belægningen helt fri for overskydende fugemateriale.
Trin 6
OBS! Undgås direkte op ad soklen, da der er risiko for udblomstring og afskalning af puds. Brug neutralt fugesand eller læggesand i fugen op ad soklen.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

, ,

Variant:

Antracit, Grå, Natur

Varianter:

Antracit – 600015, Grå – 600016, Natur – 600413

Vejledning og gode råd

Beregn, hvor meget fugemateriale, du skal bruge. Uanset om du skal fuge en ny belægning, eller blot skal fylde de eksisterende fuger op, er der hjælp at hente her på siden.

Her har vi samlet vores bedste råd til, hvordan du kan opnå de bedste resultater med vores effektive fugeprodukter. Hvilket fugemateriale skal jeg vælge?