Geologisk set

Kvartssand af høj kvalitet er et værdifuldt råstof og findes kun få steder i Danmark, blandt andet i Søhøjlandet ved Addit. Her findes kvartssandet i en særlig høj kvalitet. 

Mange af de produkter og løsninger, som binder den moderne danske infrastruktur sammen, og som vi i tager for givet i hverdagen, er baseret på kvartssand -fra betonelementer og vindmøllefundamenter til drikkevandsfiltre og vejstriber.

I modsætning til mere almindelige sandtyper, der er blevet dannet under den sidste istid for 10-15 tusinde år siden, er kvartssand resultat af mere end 22 millioner års geologisk udvikling. 

Sandet har et højt indhold af kvarts, en høj kemisk renhed og et højt smeltepunkt. Derfor er det et uundværligt råstof i industrien, f.eks. som kernesand i metalstøberibranchen, som grundlag for specialbetontyper, mørtler og spartelmasser, eller til smukke, ensartede og holdbare fuger.

Her på siden kan du læse mere om den geologiske baggrund for vores kvartssand og om de processer, vi anvender, når vi forarbejder sandet fra råvare til færdigt produkt.