Dansand Skeletjord

Holder rødderne under jorden

Beskrivelse

Træer og buske er en vigtig del af det moderne byrum, men de store planters rødder kan vokse op og beskadige fortovsbelægninger, veje, cykelstativer, underjordiske installationer mv.

Skeletjord, også kendt som skeletmuld eller gartnermakadam, forhindrer effektivt rødder i at søge op til overfladen og ødelægge omgivelserne i bymiljøet. Skeletjord består af et stenskelet opbygget af granitskærver eller pigsten i forskellige sorteringer, typisk 60-80 mm, blandet med Danvækst®, DANSAND® Allétræsmuld eller DANSAND® skeletråjord.

Vi foretager en effektiv blanding af sten og vækstjord, hvor kun 80 % af hulrumsandelen fyldes. Dette forebygger komprimering af vækstjorden og sikrer træer og buske optimale vækstbetingelser i bymiljøet.

Fordele ved Dansand® Skeletjord
  • Forhindrer rødder i at bryde belægning
  • Effektiv blanding af sten og vækstlag
  • Langsigtet frigivelse af næringsstoffer

Produktspecifikation

Deklaration

Efter du har valgt den ønskede type stenskelet, skal du tage stilling til jordtypen:

Danvækst®DANSAND® AllétræsmuldDANSAND® Skeletråjord
Naturgødning

X

Mineralsk gødning

X

Grodan + mineralsk gødning

X

Opbevaring

Overdækket og uden risiko for forurening.

Levering

Leveres løst som bulk.

Miljøinfo og bortskaffelse

Skeletjord bortskaffes i henhold til gældende regler på området.

Brugsanvisning

Anvendelse

Skeletjord anvendes i plantehulskonstruktioner, hvor skelettet er opbygget af sten typisk i fraktionen 60/80 mm eller 80/125 mm.

80 vol.% af hulrummet i stenskelettet fyldes med Danvækst®, DANSAND® Allétræsmuld eller DANSAND® Skeletråjord. Det er vigtigt for funktionen, at alle hulrum fyldes med vækstjord, således at rødderne ledes i den tiltænkte retning. For at sikre optimal fyldning af vækstjord i hulrummene mellem stenene, skal jorden enten vibreres eller vandes ned i lag af ca. 25 cm tykkelse.

Skeletjorden bør have en udstrækning, der svarer til træets forventede rodzone.
Det er vigtigt, at vækstjord og sten blandes efter transport, da materialerne nemt separerer.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varianter:

Stenskelet opbygget af granitskærver eller pigsten