Suverænt, ensartet og rent filtersand 

Beskrivelse

Venstre kolonne herunder

DANSAND® Filtersand er med til at sikre kvaliteten af vores vand. Produktet er et kompromisløst og populært kvalitetssand til brøndboring og opbygning af vandfiltreringsfiltre.

Når vi fremstiller filtersand sker det i en nøje styret produktionsproces. Vi vasker kvartssandet helt rent for ler og støv, vandsorterer det og tørrer det med naturgas, så det er helt frit for bakterier. Til slut sigter vi filtersandet, således at vi opnår et ensartet og nøje defineret produkt.

DANSAND® Filtersand sælges til brøndborere over hele Danmark og Tyskland. Sammen med Bentonit sættes brønden, så den giver en maksimal vandtilstrømning til boringen.

Filtersand fra Dansand® kan fremstilles i specielle sorteringer efter aftale. Som standard leverer vi sorteringer efter gradueringsskalaen, som du kan finde her på siden. Udover de ovennævnte kornstørrelser tilbyder vi bærelag i følgende tre sorteringer:

8-16 mm
16-32 mm
32-64 mm

Bærelag fremstilles af runde søsten, der sorteres og vaskes. Efter ønske kan stenene desuden desinficeres.

Fordele ved DANSAND® Filtersand

  • Ensartet, defineret kvalitet
  • Vasket rent for ler og støv
  • Bakteriefrit
  • Giver maksimal vandtilstrømning til boringen
  • Kan fremstilles i specielle sorteringer efter aftale.

Produktspecifikation

Deklaration

Vasket, ovntørret, sterilt og sigtet filtersand, filtergrus og filtersten.

Opbevaring

Tørt, tildækket og uden risiko for forurening.

Miljøinfo og bortskaffelse

Støv skal bekæmpes. Emballage og brugt filtermateriale bortskaffes iht. gældende regler.

Levering

  • 25 og 15 kg sække (15 kg dog kun i udvalgte sorteringer)
  • 1.000, 1.250 og 1.500 kg big bags
  • Som bulk i tankbil efter aftale

For at begrænse dannelsen af nyt støv kan filtersandet vha. vand gennem en slange føres fra tankbilen ind i filtre på vandværkerne. Der medfølger altid en vejledning til fyldning af vandfiltre. Sammen med sandet leverer vi en sigteanalyse, der dokumenterer kvaliteten. Dansand® gemmer analysen og en fysisk prøve af det leverede sand i fem år fra levering.

Fysiske egenskaber

Nr.SigterOverkornUnderkornD60/D10kg/m3
00,40-0,80 mmmax. 5%max. 5%1.51,586
10,40-0,90 mmmax. 5%max. 5%1.51,605
20,71-1,25 mmmax. 5%max. 5%1.51,622
30,90-1,60 mmmax. 10%max. 10%1.51,63
41,00-2,00 mmmax. 10%max. 10%1.51,575
51,40-2,50 mmmax. 10%max. 10%1.51,574
62,00-3,55 mmmax. 10%max. 10%1.51,582
73,15-5,60 mmmax. 10%max. 10%1.51,579
84,00-9,00 mmmax. 10%max. 10%1.51,578

D60/D10 = uensformighedsgrad

Overkorn/underkorn max. = højst tilladte % korn over/under sigter

Filtersand er produceret i henhold til DS/EN 12904.

Yderligere information

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varianter:

Vasket, ovntørret, sigtet og steriliseret kvartssand

Datablade