Ukrudtsfri og ren sti

Beskrivelse

DANSAND Stigrus® er udviklet til anlæg af befærdede stier, torve, veje og pladser. Stigrus® kan anvendes som bærelag, toplag og totallag samt som afretnings- og sættemateriale. Desuden er DANSAND Stigrus® velegnet som drænlag til boldbaner.

 

Produktet, der består af sømaterialer fra Nordsøen, er frit for humus og ukrudt og udelukkende fremstillet af kubiske, helknuste materialer fra 0 til 8 mm.

 

Dette giver god pakning, god bæreevne, og sikrer at materialet ikke så let spreder sig ud i omgivelserne. Det er derfor kun nødvendigt at udlægge DANSAND Stigrus® i ét lag. Resultatet er robuste, holdbare stier, som er modstandsdygtige overfor kørespor i våde perioder og giver reduceret risiko for punktering af cykeldæk mv.

 

DANSAND Stigrus® har en smuk, naturlig farve, som falder flot ind i omgivelserne.

Fordele ved DANSAND Stigrus®
  • Hurtig og nem udlægning
  • Homogen overflade, der er let at efterfylde
  • Giver en skrid- og frostsikker overflade
  • Holder ukrudt væk
  • Kan vandes op til betonhård overflade

Produktspecifikation

Deklaration

Grus0-5 %
Grovsand60-75 %
Finsand15-30 %
Silt2-4 %
Ler2-4 %
Glødetab3-6 %

 

Opbevaring

Opbevares overdækket og uden risiko for forurening.

 

Levering

Levering med tipsættevogn i hele træk a 35-40 tons (20-23 m3) = 230 m2 i 10 cm tykkelse.

Fysiske egenskaber

Knuste helmaterialer 0-8 mm

Miljøinfo og bortskaffelse

Stigrus® skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøstyrelsens regler for klassificering og mærkning. Rester afleveres på en genbrugsstation.

Brugsanvisning

Anvendelse

Udlæg stigrus® med maskine eller manuelt i et cirka 10 cm tykt lag. Med den gode bæreevne og ingen sten større end 8 mm, er det kun nødvendigt at udlægge DANSAND Stigrus® ét lag. Ved vanding og vibrering vil stigruset sætte sig ca. 15 %. Det er muligt at vande og vibrere op til en ”betonhård” overflade. Overfladen rettes og rives, så den ser velplejet ud.

Ved lunker, sætninger og huller i stien eller på pladsen, er det let at tilføre mere materiale og derved rette overfladen af.

 

Sørg altid for et korrekt fald på 25 ‰, således at overfladevand kan løbe væk og erodering undgås.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

850037