Næringsfattigt fugesand til keramiske udendørsfliser

Beskrivelse

DANSAND Kerama® er specielt udviklet til fugning mellem keramiske udendørsfliser på terrasser og gangarealer.

I Norden er keramiske fliser en tiltagende trend, men i modsætning til beton- og natursten er de fleste keramiske fliser kun 20-30 mm i højden. Det betyder, at fugematerialet forholdsvist hurtigt vaskes ud af fugerne og dermed mister sin funktion.

DANSAND Kerama® indeholder naturlige bindemidler, som gør fugerne særdeles modstandsdygtige over for kraftig regn og overfladevand. På belægninger med store fliser og et tilsvarende lille fugeareal er denne egenskab særligt vigtig. Fugerne bliver stabile, samtidig med at de bevarer deres elasticitet.

DANSAND Kerama® skaber også et næringsfattigt vækstmiljø i fugen, som får ukrudtsfrø til at tørre ud, så de ikke kan slå rod og spire. Mineralerne opløses langsomt og udvaskes først efter 10 års regn. Ved korrekt anvendelse af DANSAND Kerama® får du et flot resultat, der holder i mange år.

Højre kolonne herunder

Fordele ved DANSAND Kerama®
 • Egner sig til fuger fra 20 mm højde og 3-10 mm bredde.
 • Udviklet specielt til keramiske udendørsfliser.
 • Skaber et næringsfattigt vækstmiljø.
 • Modstandsdygtigt overfor slagregn og overfladevand.
 • Vandgennemtrængeligt.
 • Selvreparerende (revner i fugens overflade lukkes, når materialet bliver vådt).
 • Også egnet til beton- og natursten.

Produktspecifikation

Deklaration

DANSAND Kerama® består af vasket, ovntørret kvartssand med optimal kornfordeling, næringsfattige mineraler samt bindemidler. Fås i farverne natur, grå og antracit. Fugematerialet er færdigblandet og kan anvendes direkte fra posen.

Emballage

Frostsikker folie. Plastiksække af fremstillet PP-materiale.

Opbevaring

Indendørs lagring anbefales. Sækkene kan dog opbevares udendørs, men dette bør begrænses til årets mildeste måneder – og helst på overdækket område. Sækkene og deres indhold tåler frost. Om vinteren skal sækkene opbevares tørt. Åbne eller brudte sække skal lukkes, så de slutter tæt, og herefter opbevares tørt.

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på følgende link.

Levering

15 kg i vandtæt og frostbestandig foliesæk.

Miljøinfo og bortskaffelse

Fugematerialet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Rester af DANSAND Kerama® kan afleveres på genbrugsstation og må ikke hældes i kloaksystemet. Plastsækken er fremstillet af PP-materiale, og bør afleveres på genbrugsstation i container for blødt plast.

Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig derfor om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du påbegynder fugearbejdet.

Fysiske egenskaber
Kornstørrelse0-1,5 mm

Brugsanvisning

Anvendelse

Egnet til terrasser og gangarealer. Fugematerialet er til udendørs fugning af nye og eksisterende belægninger af keramiske fliser med en højde på 20–30 mm. Kan også anvendes til belægninger af beton og natursten. DANSAND Kerama® er kun egnet til fliser på ubundet underlag og bør kun anvendes i tørvejr og på tørre fliser.

Fugedybden skal minimum være 20 mm. Fugebredden må variere mellem 3-10 mm.

Sådan gør du

Keramikfliserne skal lægges på et bæredygtigt grus- og sandlag i henhold til de gældende normer for belægningsarbejde og fliseproducentens anbefalinger for ubundet underlag. DANSAND Kerama® er et vandgennemtrængeligt fugemateriale. Derfor skal bærelag og afretterlag også være vandgennemtrængelige. Det er vigtigt, at belægningen har det anbefalede fald, da fugearealet og dermed også fugernes dræningseffekt er begrænset. De flotteste fugelinjer opnås ved at benytte et fugekryds. Vi anbefaler 3, 4 eller 5 mm fugekryds til at fiksere fliserne. DANSAND Kerama® kan anvendes ved temperaturer over 5 °C.

Renovering af eksisterende belægning

DANSAND Kerama® er ikke et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende ukrudt vokser op, skal alt ukrudt fjernes, inden du fylder fugerne igen. Rens dem for gammelt fugemateriale i dybden svarende til flisens højde. Det kan for eksempel gøres ved hjælp af en fugekradser. Derefter spules fugerne helt rene med en højtryksrenser. Når alt ukrudt, inklusive ukrudtsrødder, er fjernet, kan du fylde fugerne som beskrevet under fugning af ny belægning.

Vedligeholdelse

For at forebygge ukrudt bedst muligt, og undgå forskydninger i belægningen, skal fugen altid være fyldt i hele højden samt være fri for jord og andet organisk materiale. Rengør flisearealet med en blød kost og efterfyld fugerne. Nyt DANSAND Kerama® vil binde sig til eksisterende DANSAND Kerama® i fugen. I konstant fugtige fuger kan der opstå mos og alger. Disse planter hører ikke til ukrudtsfamilien og skal fjernes med egnede midler. Alternativt kradses de mosfyldte fuger op med en fugekradser og nyt DANSAND Kerama® fejes i.

Bemærkninger

 • Fugematerialet er ikke egnet til teglsten og visse stærkt sugende eller porøse natursten
 • Lav et lille testareal (0,5 m2) for at sikre dig, at fugematerialet ikke smitter af på fliserne
 • Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Brug neutralt fugesand eller læggesand, da der ellers er risiko for udblomstringer og afskalninger på murværket
 • Hvis vejret er tørt i den første tid, efter du har fuget, kan der opstå hvide udblomstninger i fugerne. Disse vil normalt forsvinde i regnvejr. Alternativt kan de kan de fjernes ved forsigtig vanding. Udblomstringer i fugerne vil aftage i løbet af forholdsvis kort tid, da mineralerne hører op med at afgive overskydende salte.
 • Der kan opstå hvide udblomstringer, når materialet anvendes under overdækkede arealer (carporte m.fl.). Disse udblomstringer kan fjernes med en smule vand eller ved hjælp af en kost. Udblomstringer under overdækkede arealer vil aftage med tiden, da de overskydende salte fra mineralerne aftager.
 • Fugematerialet må ikke blive liggende på belægningens overflade
Trin 1
Belægningen og fugematerialet skal være helt tørre, ellers vil bindemidlerne aktiveres, binde sig til belægningens overflade og danne et slør.
Trin 2
Bland indholdet i en murerbalje eller en trillebør, så de mineralske additiver og bindemidlerne bliver blandet godt sammen med kvartssandet. Bland  indholdet fra maks to sække ad gangen.
Trin 3
Fej det tørre fugemateriale ned i fugerne med en blød kost. Fej diagonalt og lige på fugerne, indtil de er fyldt helt op.
Trin 4
Fej belægningen helt ren med en blød kost.
Trin 5
Fugt nu fugerne forsigtigt med blid støvregn fra en vandslange med indstillelig vandingspistol for at komprimere fugematerialet.

Vent 1–2 dage, og efterfyld fugerne, så de er fyldt helt op. Overfladen på fliserne skal være helt tør, når du efterfylder. Til slut fejes belægningen ren, og vandingen gentages.
Trin 6
OBS! Undgås direkte op ad soklen, da der er risiko for ekspansionskader og udblomstring. Brug læggesand eller andet i fugen op ad soklen.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Tlf.:

Produktbetegnelse:

Varenummer:

, ,

Variant:

Antracit, Grå, Natur

Varianter:

Antracit – 601015, Grå – 601016, Natur – 601413

Vejledning og gode råd

Beregn, hvor meget fugemateriale, du skal bruge. Uanset om du skal fuge en ny belægning, eller blot skal fylde de eksisterende fuger op, er der hjælp at hente her på siden.

Her har vi samlet vores bedste råd til, hvordan du kan opnå de bedste resultater med vores effektive fugeprodukter. Hvilket fugemateriale skal jeg vælge?