Giver græsset de bedste vækstbetingelser

Beskrivelse

Græsarmering er et grønt alternativ til fliser og andre belægninger med moderat slid, men armeringsmodulerne giver græsset hårde vækstbetingelser og mindsker rodnettets mulighed for at udvikle sig optimalt.

 

Dansand® Græsarmeringsjord er designet til at sikre græsset optimale vækstbetingelser i det udfordrende miljø. Produktet består af sand, kompost, spagnum og lergranulat, blandet i et nøje afbalanceret forhold.

 

Det er en effektiv sammensætning: Kompost og spagnum fremmer en optimal rodudvikling, så planten kan modstå slid fra daglig brug og let trafik. Samtidig sikrer jordstrukturen, at rødderne får ekstra god iltning og tilførsel af vand i det hårde vækstmiljø.

DANSAND® Græsarmeringsjord er helt ukrudtsfri, nem at lægge ud og kan anvendes både med og uden armeringsmoduler. Græsarmeringsjord kan også anvendes med makadamsten.

 

Fordele ved Dansand® Græsarmeringsjord
  • Udviklet til græsarmering
  • Optimal hydraulisk ledningsevne
  • Sikrer optimal udvikling af rødderne
  • Ukrudtsfri
  • Nemt at anlægge
  • God bæreevne

Produktspecifikation

Deklaration

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

 

Opbevaring

Overdækket og uden risiko for forurening.

 

Levering

Leveres løst som bulkvare.

 

Miljøinfo og bortskaffelse

Bortskaffes efter gældende regler på området. Støv bekæmpes.

Brugsanvisning

Anvendelse

DANSAND® Græsarmeringsjord benyttes, hvor der ønskes et grønnere alternativ til belægningssten, eller hvor der er udfordringer med regnvand. Arealet opbygges af permeable lag. Øverst græsarmeringsjord (vækstlag) udlagt i armering eller direkte i gartnermakadam. Herunder etableres et permeabelt lag, der fungerer som et magasin, hvor vandet kan stuve op, og ledes bort fra arealet.

Anvendes der fiberdug, geotekstil eller tilsvarende i opbygning, reduceres permeabiliteten, hvilket gør afledning af opstuvet vand til en nødvendighed.

Græsarmeringsjord kan også benyttes alene, da jorden har en høj robusthed. Den optimale bæreevne opnås dog i kombination med armeringsmoduler eller gartnermakadam.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

400071