Vandrensning og brøndboring 

Rent vand – også til de fremtidige generationer

Purification water fountain in Kyoto, Japan with liquid running from spout faucet

I Dansand udvikler og leverer vi produkter, som sikrer kvaliteten af vores vand.

Siden starten i 1971 har vi leveret filtersand til filtersætning ved brøndboring og til vandrensning i vandværker og rensningsanlæg. Alle typer filtersand fremstiller vi af vores vaskede, tørrede og sorterede kvartssand, og vi leverer i henhold til DS/EN 12904:2005.

Vi leverer desuden produkter, som tilgodeser de behov, der kan være i forbindelse med vand, der skal nedsives eller udledes til recipient. Proces- og spildevand fra industrianlæg, overfladevand fra veje, sportsanlæg mv. kan indeholde forurenende stoffer, som skader vores søer, vandløb og grundvandsmagasiner. Det drejer sig fx om tungmetaller, fosforforbindelser og pesticider.

DANSAND® Filterjord og DANSAND® Blueguard er naturlige filtermedier, som effektivt og billigt optager mange af de problemstoffer, der kan forekomme i vandet. Produkterne danner grundlag for enkle, driftssikre filteranlæg og virker uden brug af kemi eller avanceret teknologi.

Sammen med vores filtersandsprodukter er DANSAND ® Filterjord og DANSAND® Blueguard vores bidrag til at sikre rent vand – nu og i fremtiden.

Produkter