Databeskyttelseserklæring

I det følgende vil vi gerne fortælle om behandlingen af persondata i forbindelse med brugen af vores internetsider.

Ansvarlig

Ansvaret for internetsiderne ligger hos DANSAND A/S (Lervejdal 8b, Addit, 8740 Brædstrup, Danmark).

Du kan finde yderligere oplysninger om vores virksomhed og virksomhedens fuldmægtige under Kolofon.

Hvilke data behandles?

Det juridiske grundlag for databehandlingen

For at vi kan stille vores internetside og de tilhørende tjenesteydelser til rådighed for dig, er vi nødt til at behandle persondata på følgende juridiske grundlag:

 • Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR)
 • nødvendig af hensyn til at opfylde en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR)
 • nødvendig af hensyn til at forfølge en legitim interesse (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR)
 • nødvendig af hensyn til at overholde en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR)

I forbindelse med behandlingen tager vi hensyn til de relevante begreber, så du kan se, hvilket grundlag databehandlingen foregår på.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af samtykke fra dig, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning.

Hvis databehandlingen sker ud fra forfølgelse af en legitim interesse, har du som involveret part ret til at gøre indsigelse mod behandlingen under hensyntagen til bestemmelserne i art. 21 i GDPR.

Adgangsdata

Når du besøger vores internetsider, behandler vi dine persondata med henblik på at kunne vise dig internetsiden på din terminal.

For at siderne kan blive vist i din browser, skal vi bruge IP-adressen på din terminal. Dertil kommer yderligere oplysninger om browseren på din terminal. 

Ifølge de gældende databeskyttelsesbestemmelser er vi også forpligtet til at behandle de persondata, der findes og behandles på vores it-systemer, fortroligt og til at beskytte dem mod misbrug.

SSL-kryptering

Denne side anvender SSL-kryptering som sikkerhedsfunktion og til at beskytte fortroligt indhold som for eksempel forespørgsler, som du sender til operatøren af siden. Du kan altid kende en sikker forbindelse på, at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” og på hængelåssymbolet i browserlinjen. Når SSL-kryptering er aktiveret, kan tredjemand ikke se de data, du overfører til os.

Cookies

Vi anvender cookies på vores internetsider. Cookies er små tekstinformationer, som gemmes på din terminal via din browser. Cookies er nødvendige for at realisere bestemte funktioner på vores internetsider. 

I den forbindelse anvender vi sessions-cookies, som automatisk slettes fra din browser, umiddelbart efter at du har forladt vores internetsider.

I forbindelse med webanalyser anvender vi dog også såkaldte blivende cookies, som ikke automatisk slettes, efter at du har forladt vores internetsider.

Du kan foretage indstillinger i din browser, som spærrer for disse cookies. Vi gør dog opmærksom på, at brugen af vores internetsider i så fald begrænses. De anvendte cookies betyder dog ikke, at der installeres og startes programmer eller andre applikationer på din computer.

Brugen af cookies sker med forfølgelse af en legitim interesse som retsgrundlag. Vores interesse er at sikre, at besøget på vores internetsider bliver brugervenlig.

Yderligere tjenester og plugins

Anvendelse af Cookiebot

Cookiebot er en onlinetjeneste, der hjælper os med at sikre, at anvendelsen af cookies og online-sporingen af disse foregår i henhold til de gældende databeskyttelsesbestemmelser. Ved at anvende webtjenester fra virksomheden Cybot A/S (Havnegade 39, 1058 København, Danmark) overfører din browser persondata til ovenstående virksomhed. Det juridiske grundlag for databehandlingen er art. 6, stk.1, litra f i GDPR. Den legitime interesse består i at sikre, at internetsiden fungerer problemfrit. Dataene slettes, så snart deres formål er opfyldt. Du kan finde flere oplysninger om behandlingen af overførte data i databeskyttelseserklæringen fra cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy . Du kan forhindre, at cookiebot.com indhenter og behandler dine data ved at deaktivere afviklingen af script-koder i din browser eller ved at installere en script-blocker i browseren (den kan du f.eks. finde på www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Du har til enhver tid ret til at ændre dit samtykke eller til at tilbagekalde det.

Webanalyse

Hvis du har givet samtykke hertil i forbindelse med åbningen af internetsiden, anvendes Google Analytics, som er en webanalysetjeneste tilhørende Google Ireland Limited. Brugen omfatter standarden Universal Analytics. Denne standard gør det muligt at knytte data, sessioner og interaktioner fra flere enheder til ét pseudonymiseret bruger-id for på det måde analysere en brugers aktiviteter på tværs af flere enheder.

De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af internetsiden, overføres som regel til en server tilhørende Google i USA, hvor de gemmes. Da vi har aktiveret såkaldt IP-anonymisering på denne internetside og har indgået en tilhørende ordrebehandlingsaftale med Google, vil Google dog forkorte din IP-adresse på forhånd inden for EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende EØS-stater. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele din IP-adresse til Googles server i USA, hvor den forkortes.

Google er certificeret iht. det såkaldte “Privacy Shield” (listepost). Google garanterer et passende databeskyttelsesniveau.

Hvis du vil forhindre, at cookien indhenter og gemmer data om din brug af internetsiden (inkl. din IP-adresse) på Google, og at Google behandler dine data, skal du hente et plugin til din browser på denne adresse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk) og installere det. 

Hvis du bruger en mobilterminal, kan du også forhindre, at Google Analytics indhenter data ved at klikke på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Derefter installeres en opt-out-cookie, som forhindrer, at dine data indhentes, næste gang du besøger internetsiden.

Du kan finde flere oplysninger om betingelserne for brug af Google Analytics og databeskyttelse på adressen: https://policies.google.com/privacy

Dataindhentning på sociale medier

Vi bruger sociale medier til at informere kunder og interessenter om vores ydelser. Som reklameudbyder bruger vi dataindhentning med forfølgelse af en legitim interesse som retsgrundlag med henblik på at give en bedre brugeroplevelse.

Vi gør opmærksom på, at behandlingen af brugerdata i den forbindelse kan finde sted uden for EU. Det kan betyde, at det f.eks. kan være vanskeligere for brugeren at påberåbe sig sine rettigheder. I det omfang der er tale om amerikanske udbydere, som er certificeret med Privacy-Shield, gør vi opmærksom på, at de er forpligtet til at overholde EU’s databeskyttelsesstandarder.

Endelig behandles brugerdata som regel til markedsundersøgelser og reklamemæssige formål. Til det formål installeres cookies på brugerens terminaler, hvor brugerens brugeradfærd og interesser gemmes. 

Behandlingen af brugerens persondata sker med forfølgelse af en legitim interesse som retsgrundlag med henblik på at sikre en effektiv information af og kommunikation med brugerne iht. art. 6, stk. 1, litra f. i GDPR. Hvis udbyderne af platformene har bedt brugerne om samtykke til den beskrevne databehandling, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6, pkt. 1, litra a., art. 7 i GDPR.

Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om de enkelte behandlinger, muligheden for at gøre indsigelse (opt-out) eller har yderligere spørgsmål, henviser vi til følgende linkede oplysninger fra udbyderen.

 

Funktioner og indhold fra følgende tjenester kan være integreret i vores online-tilbud. Det gælder blandt andet tegning af et abonnement eller interaktion med vores kanal. I det omfang brugerne er medlemmer af den pågældende platform, kan det sociale medie tilknytte brugerens handlinger med de pågældende profiler. Hvis du vil være sikker på, at det sociale medie ikke kan aktivere nogen reklamer, skal du foretage de nødvendige indstillinger i din profil (opt-out). I følgende oversigt finder du de enkelte opt-out-muligheder og yderligere oplysninger om databeskyttelse.

Til det formål og med forfølgelse af en legitim interesse som retsgrundlag registrerer vi følgende data:

 • IP-adressen på den computer, hvorfra der oprettes forbindelse (i maks. 7 dage)
 • Operativsystemet på den computer, hvorfra der oprettes forbindelse
 • Browserversionen på den computer, hvorfra der oprettes forbindelse
 • Navnet på den fil, der hentes
 • Datoen og klokkeslættet for hentningen
 • Den overførte datamængde
 • Henvisende URL-adresser

IP-adressen slettes senest 7 dage fra alle systemer, som anvendes i forbindelse med driften af internetsiderne. Det er derefter ikke muligt at henføre de tilbageværende data til en bestemt person.

Desuden anvendes dataene til at finde og afhjælpe fejl på internetsiderne.

Integration af sociale plugins

Facebook-plugin

På vores sider har vi integreret Social Plugin fra det sociale netværk facebook.com (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2). Du kan genkende pluginnet på logoet eller “Like”-knappen på vores side.

Når du besøger vores side, opretter pluginnet automatisk en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook får derved oplysning om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse, og indhenter persondata. Hvis du klikker på ikoner til sociale medier, mens du er logget på din Facebook-konto, kan du oprette forbindelse til indholdet på vores sider via din profil. Derved kan Facebook knytte dit besøg på vores sider til din brugerkonto. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelseserklæringen fra Facebook på adressen https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider med din brugerkonto, skal du logge ud af din brugerkonto. Hvis du vil være sikker på, at Facebook ikke kan aktivere interessebaseret reklame, skal du foretage de nødvendige indstillinger i din profil (opt-out): https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Google Ads | Remarketing

Vores internetside bruger tjenesten Google Ads fra Google Ireland Limited med hovedsæde i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google Ads er en tjeneste til internetbaseret reklame, der gør det muligt for reklameudbydere at aktivere visning af søgeresultater i Google og i Googles reklamenetværk. Google Ads gør det muligt for reklameudbydere at fastlægge bestemte nøgleord og målgrupper, så kun de søgeresultater, der er relevante for målgruppen og indeholder nøgleordene, vises i Google, når en bruger foretager en relevant søgning. I Googles reklamenetværk fordeles visningerne på temarelevante internetsider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til fastlagte nøgleord og målgrupper. Formålet med Google Ads er at reklamere for vores internetside ved at vise relevant reklame på internetsider tilhørende tredjemand samt i søgeresultaterne ved søgning i Google.

 

Desuden anvender vi remarketing-funktionen i Google Ad-tjenesten. Ved hjælp af denne funktion kan vi målrette vores reklamer, idet besøgende på vores internetside får vist personligt tilpassede og interessebaserede reklamer, når de besøger andre internetsider i Googles display-netværk eller bruger Google som søgemaskine. I forbindelse med analysen af brugen af internetsiden, som danner grundlag for udarbejdelsen af de interessebaserede reklamevisninger, anvender Google såkaldte cookies. Google gemmer en cookie i din browser, når du benytter Google-tjenester eller besøger internetsider i Googles reklamenetværk. Via denne cookie registreres dit besøg på internetsiden. Ved hjælp af cookien kan både vi og Google finde ud af, om du genererer en omsætning, når du besøger vores internetside efter at have set en reklamehenvisning, dvs. om du foretager et varekøb eller ikke.

 

Ved hjælp af cookies gemmes persondata, herunder blandt andet oplysninger om de internetsider, du har besøgt. Hver gang du besøger vores internetsider, overføres persondata, herunder også IP-adressen på den internetforbindelse du benytter, til Google. Google gemmer disse persondata. Under visse omstændigheder overdrager Google de teknisk indhentede persondata til tredjemand.

Som beskrevet ovenfor kan du til enhver tid forhindre, at vores internetside installerer cookies ved at foretage de nødvendige indstillinger i internetbrowseren og dermed gøre permanent indsigelse mod brugen af cookies. Hvis du foretager en sådan indstilling i internetbrowseren, forhindrer du også, at Google gemmer en cookie på dit it-system. Du kan altid slette en cookie, som Google Ads allerede har installeret, fra internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Alternativt kan du deaktivere brugen af cookies fra tredjepartsudbydere ved at åbne NAI’s deaktiveringsside (Network Advertising Initiative) på adressen http://www.networkadvertising.org/choices/ og foretage de yderligere opt-out-trin, der er beskrevet der. Endelig har du mulighed for at gøre indsigelse mod Googles brug af interessebaseret reklame. Hvis du vil gøre det, skal du åbne siden https://www.google.de/settings/ads i alle de internetbrowsere, du benytter, og foretage de ønskede indstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger om Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser på adressen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Persondatabehandling

Formålene med persondatabehandlingen

Vi behandler kun ovennævnte data i forbindelse med driften af vores internetside samt til opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser over for vores kunder eller til forfølgelsen af legitime interesser.

Ved forespørgsler fra dig, som ligger uden for et aktivt kundeforhold, behandler vi dataene med henblik på salg og reklame. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine persondata til reklameformål.

Frivillige oplysninger

I det omfang du frivilligt giver os oplysninger, f.eks. i forbindelse med udfyldelsen af formularer, og disse oplysninger ikke er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser, behandler vi de pågældende data ud fra en legitim antagelse om, at behandlingen og brugen af dataene er i din interesse.

Modtager/videregivelse af data

Oplysninger, som du giver os, videregives grundlæggende ikke til tredjemand. Især videregives oplysninger ikke til tredjemand med henblik på opfyldelsen af dennes reklameformål.

Vi anvender dog tredjepartsudbydere med henblik på at drive disse internetsider eller levere yderligere produkter eller tjenesteydelser. I den forbindelse kan det forekomme, at en tredjepartsudbyder får kendskab til persondata. Vi vælger vores tredjepartsudbydere grundigt – især når det gælder databeskyttelse og datasikkerhed – og træffer alle nødvendige databeskyttelsesretlige foranstaltninger med henblik på opnå en lovlig databehandling.

Databehandling uden for EU

I det omfang persondata behandles uden for EU, er retsstillingen som beskrevet ovenfor.

Dine rettigheder som involveret part

Du har ret til at få oplysninger om dine egne persondata. Du kan altid kontakte os for at få disse oplysninger. 

Ved henvendelser, som ikke sker skriftligt, beder vi om forståelse for, at vi er nødt til at se bevis for, at du er den person, som du udgiver dig for at være. 

Desuden har du ret til at få berigtiget eller slettet data eller begrænset behandlingen heraf, i det omfang loven giver hjemmel hertil.

Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen inden for lovens rammer. Det samme gælder for retten til dataportabilitet.

 

Sletning af data

Vi sletter grundlæggende persondata, når der ikke længere er behov for at gemme dem. Et behov foreligger især, hvis dataene stadig bruges med henblik på at opfylde kontraktlige forpligtelser eller efterprøve, imødekomme eller afvise garantikrav. I det omfang der foreligger en retlig opbevaringspligt, slettes dataene først, når opbevaringspligten ikke længere består.

 

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine persondata hos en tilsynsmyndighed.

 

Ændring af denne databeskyttelseserklæring

Vi ændrer denne databeskyttelseserklæring, hvis der foretages ændringer på internetsiden, eller hvis andre forhold tilsiger det. Den nyeste udgave af erklæringen fremgår af denne internetside