Dansand Alletraesmuld

Giver træerne i byrummet gode vækstbetingelser helt naturligt

Beskrivelse

Træer og buske er en vigtig del af det moderne byrum, men planterne har meget anderledes vækstvilkår end i deres naturlige miljø. Befæstede arealer, hård trafikbelastning, mangel på plads, vand og ilt mindsker træer og buskes muligheder for at trives optimalt i byen.

 

DANSAND® Allétræsmuld er en homogen og ukrudtsfri blanding, som udelukkende består af naturlige indholdsstoffer: Sand, kompost, spagnum og organiske jordforbedringsmidler i form af NPK, Animix og hornspåner.

 

Det er effektiv sammensætning, som sikrer træer og buske i byrummet optimale vækstbetingelser uden brug af kunstige gødningsstoffer.

 

De organiske gødningsstoffer i DANSAND® Allétræsmuld opløses langsomt i takt med røddernes behov for næring. Det giver træerne en helt optimal vækststart og minimerer behovet for løbende pleje. Samtidig sikrer jordstrukturen, at rødderne får ekstra god iltning og tilførsel af vand i det udfordrende bymiljø.

 

DANSAND® Allétræsmuld kan anvendes alene i plantehullet eller i kombination med et stenskelet.

Fordele ved DANSAND® Allétræsmuld
  • Giver træer i byrummet gode vækstbetingelser
  • Naturlige indholdsstoffer – indeholder ingen mineralske gødningsstoffer
  • Langsigtet frigivelse af næringsstoffer
  • Minimalt behov for pleje
  • Høj luftighed giver god iltning

Produktspecifikation

Deklaration

Næringstal:

pH6,5-7,5
Fosfortal - Pt9 - 12
Kaliumtal - Kt70 - 80
Magnesiumtal - Mgt15 - 25
Natriumtal – Nat9 - 13
Ledningstal0,7 – 1,5

Tekstur:
Grovsand - %60 - 70
Finsand - %8 - 20
Silt - %4 – 8
Ler - %7 - 9
Humus - %4,3

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

Opbevaring

Overdækket og uden risiko for forurening.

Levering

Leveres løst som bulkvare.

Miljøinfo og bortskaffelse

DANSAND® Allétræsmuld skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøstyrelsens regler for klassificering og mærkning. Rester afleveres på en genbrugsstation.

Brugsanvisning

Anvendelse

DANSAND® Allétræsmuld bruges direkte i hullet ved plantning af træer og store buske. Plantehullet behøver ikke være dybt, men skal derimod være så bredt som muligt. Hullets sider skal være skrånende og løsnes effektivt, så komprimering ikke forhindrer fremtidig rodvækst1.

 

DANSAND® Allétræsmuld kan også anvendes i plantehulskonstruktioner, der indeholder et stenskelet. 80 vol.% af hulrummet i skelettet fyldes med DANSAND® Allétræsmuld. Det er vigtigt for funktionen, at alle hulrum fyldes med vækstjord, således at rødderne ledes i den tiltænkte retning. For at sikre optimal fyldning af vækstjord i hulrummene mellem stenene, skal jorden enten vibreres eller vandes ned i lag af ca. 25 cm tykkelse.

 

Skeletjorden bør have en udstrækning, der svarer til træets forventede rodzone.

Det er vigtigt, at vækstjord og sten blandes efter transport, da materialerne nemt separerer.

 

1: Plantning og forankring af større træer i befæstede arealer, november, 2008 udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelses-udvalg i et samarbejde med Ove Lyhne Jensen, AMU Nordjylland og Mikkel Dybdal, Mercantec.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

Sand iblandet spagnum, gødningsstoffer og Grodan granulat