Historie

Topfoto

I dag producerer Dansand 500.000 tons kvartssand om året til fire forskellige forretningsområder: industri & byggeri, sport & fritid, miljøbeskyttelse og gør-det-selv markedet. Vi er til stede i næsten 3000 byggemarkeder over hele Europa, og cirka halvdelen af omsætningen stammer fra eksport til en række nærmarkeder – herunder Tyskland, Holland, Belgien, Norge, Sverige og England.

Vi er cirka 40 medarbejdere, som arbejder med produktion, produktudvikling, salg og administration. 

Dansand A/S er ejet af PKB Holding (50%) og S. C. R. Sibelco Group (50%), der er verdens største producent af kvartsmineraler.

1971
Det hvide sand i Addit

Poul Erik Beck grundlægger Silbeko, senere Silkeborg Kvartssand A/S. Siden begyndelsen af 60’erne har Poul Erik Beck stået i spidsen for familievirksomheden og vognmandsforretningen Jens Konrad. Virksomheden ejer flere grusgrave, deriblandt graven i Addit, som rummer en unik reserve af ”hvidt” sand. Det hvide sand er af så høj en kvalitet, at det kan bruges som ingrediens i industrien, og Poul Erik Beck får en god idé: Han vil separere råsandet, vaske og tørre det og til slut sammensætte de fraktioner, som de danske jernstøberier efterspørger.

For sand er ikke bare sand.  Sandet skal være rent, tørt og efterleve støberiernes specielle
kvalitetskrav. I samarbejde med en lille gruppe medarbejdere og Dansk Teknologisk Institut arbejder Poul Erik Beck på at forædle det hvide sand, så det lever op til støberibranchens krav om præcise, veldefinerede og individuelt sammensatte kvaliteter. 

1972
Materiale + viden = værdi

Silbeko leverer forædlet kvartssand til en stor del af den danske støberibranche. Takket være udviklingsarbejdet med Dansk Teknologisk Institut har Poul Erik Beck og hans folk oparbejdet så stort et vidensgrundlag om geologi, produktion og kvalitetsstyring, at de i de tidlige 70’erne også har kompetencer til at udvikle kvaliteter til andre industrier. I første omgang beton- og mørtelbranchen. Udviklingsarbejdet lægger også kimen til den formel, som fremover kommer til forme Dansands udvikling: materiale + viden = værdi. Der skal med andre bringes specialviden ind i et produkt. Kun på den måde giver det værdi for Dansand og for Dansands kunder.

1985
Silkeborg Kvartssand
Silkeborg Kvartssand får sin første ordre på topdressing til en dansk golfklub. Op gennem 80’erne indleder virksomheden samarbejde med flere og flere golfklubber, der ser værdien i at pleje deres baner med et kvalitetssandprodukt. Samtidig udvides forretningsområdet til også at omfatte levering af kvartssandsbaserede produkter til fodboldklubber, ridebaner, legepladser og fritidsinstitutioner.
1986
Dansand A/S

 

Silkeborg Kvartssand A/S ændrer navn til Dansand A/S. Samme år køber Dansand Lund Grusgrav. Med i købet følger grusgravens produktionsanlæg og sækkemaskiner, som gør Dansand i stand til at levere sand i sække direkte fra egen fabrik.

1993
Victor Jensen

Poul Erik Beck overlader den daglige drift af virksomheden til administrerende direktør Victor Jensen og fortsætter som formand for Dansands bestyrelse.  

1994
Sdr. Vissing Sand

Dansand køber sandakti-viteterne i Sdr. Vissing Sand. Sdr. Vissing Sand er en direkte konkurrent og en af de vigtigste spillere på markedet for forædlet kvartssand. Opkøbet er en milepæl i Dansands historie og for alvor med til at accelerere udviklingen. Dansand udvider ikke bare indvindings- og produktionskapaciteten, men også .

Også for Sdr. Vissing Sand har handelen afgørende betydning for den fremtidige forretning. Sideløbende med grusgravsdriften har virksomheden arbejdet på at etablere sig som producent af tørmørtel, og handelen giver direktør Karl Ladegaard Andersen spillerum til at satse på denne del af forretningen.

Sdr. Vissing Sand hedder i dag Marlon Tørmørtel og er kunde hos Dansand. 

1998
Sibelco Group

Dansand sælger 50 % af sine aktier til S. C. R. Sibelco Group - en verdens største leverandører af industrielle mineraler. 

1999
Søby Værk

Dansand køber Søby Værk.

2000
Poul Konrad Beck

Poul Erik Becks søn, Poul Konrad Beck, overtager ledelsen af Dansand. Bestyrelsen og den ny direktion iværksætter en gennemgribende modernisering af virksomheden. Alle processer, der kan automatiseres, bliver automatiseret, og over de næste 15 år investerer Dansand massivt i den nyeste produktionsteknologi på markedet.

2001
Optiroc

Dansand køber Weber Saint-Gobains sandproduktion i Silkeborg (dengang Optiroc). Værket drives decentralt indtil året efter, hvor al produktion samles i Addit. 

2002
Addit

Produktion og administration samles i nybygget domicil i Addit. Vi har bygget en ny fabrik med noget af markedets mest avancerede produktionsudstyr, blandt andet robotbetjente pakkelinjer og digitalt styrede vaskeanlæg og tørreovne, som medarbejderne kan betjene hjemmefra. Vi kan nu producere 24/7, uden at medarbejderne behøver at gå på arbejde på skæve tidspunkter af døgnet.  

Dansand køber Webers sandproduktion i Silkeborg (Optiroc)

2004
Fugesandsprodukter
Dansand lancerer de første fugesandsprodukter til DIY- og detailmarkedet. I første omgang bliver produkterne solgt på det danske marked.
2007
Grejsdalens Filterværk
Dansand køber Grejsdalens Filterværk i Vejle
2008
DanGrit
Dansand køber sandaktiviteterne i DanGrit i Varde
2009
Finanskrisen

Finanskrisen raser, men DIY-produkterne sælges nu i byggemarkeder i Tyskland, Norge, Holland, Belgien og England. På trods af krisen udvider Dansand orga-nisationen og opretter en selvstændig afdeling for DIY-området med salg, reklamationsbehandling og marketing. Hidtil er produkterne blevet afsat distributører, men Dansand har ønske om at sætte sit eget aftryk på markedet, dels ved at forhandle direkte med detailkæderne, dels ved at styrke DANSAND brandet helt ud i forbrugerleddet.

2016
DANSAND® Blueguard

Dansand får forhandlingen af DANSAND® Blueguard og grundlægger det 4. ben i forretningen: Dansand Miljø. Samme år stemmer briterne sig ud af EU. For at fremtidssikre eksporten til det britiske marked indgår Dansand aftale med en lokal producent af kvartssand, som fremover skal producere DIY-produkterne til de engelske detailkæder.

2018
Udlæsningsanlæg
Vi indvier vores første fuldautomatiske udlæsningsanlæg. Her kan mørtel- og betonkunder afhente sand 24 timer i døgnet uden involvering af Dansands medarbejdere. Det forøger både vores udleveringskapacitet og giver chaufførerne øget fleksibilitet, fordi de kan afhente ordrer udenfor de almindelige åbningstider.
2019
Administrerende direktør
Poul Konrad Beck fratræder sin stilling som administrerende direktør for Dansand. I stedet overtager han formandsposten i Dansands bestyrelse fra Poul Erik Beck, der giver stafetten videre til næste generation. Thomas Steen Hansen bliver administrerende direktør for Dansand.
2021
Tandskov Grusgrav

Dansand køber Tandskov Grusgrav. Der er en stigende bevidsthed i samfundet om, at kvartssand er en begrænset ressource. Dansand vil på den måde sikre, at kvartssandsforekomsten i grusgraven bliver udnyttet optimalt og ikke bliver anvendt til formål, hvor man kunne have brugt en mere almindelig sandtype.

2021
50 års jubilæum

2021 er også året for Dansands 50-års jubilæum. I løbet af de 50 år har virksomheden udviklet sig fra at drive traditionel sandgrav til at være en specialiseret råstof-virksomhed. Cirka halvdelen af Dansands indtjening stammer i dag fra eksport af højtforædlede produkter, men disse produkter udgør kun cirka 20 % af de mængder, der produceres på Dansand. Hvor den primære ressource i 1971 var det hvide kvartssand, er den i dag den specialviden, som tilføres produkterne. Den gamle formel materiale + viden = værdi er lige så aktuel, som den var i de tidlige 70’ere.