Dansand Alletraesmuld

Optimale vækstbetingelser til de fleste planter

Beskrivelse

DANSAND® Planteblanding+ er en homogen plantejord, som sikrer optimale opstarts- og vækstbetingelser for de fleste planter. Blandingen består af sand, spagnum, kompost og et bredspektret udvalg af gødningsstoffer. Det giver en porøs tekstur, som sikrer rødderne ekstra god iltning og vandtilførsel.

 

Gødningsstofferne i DANSAND® Planteblanding+ opløses langsomt i takt med røddernes behov for næring. Processen forstærkes af to forskellige slags slow release gødninger, der frigiver næringsstofferne indenfor de første 8-18 måneder.

 

Planteblanding+ er desuden varmebehandlet. Dette sker ved en kontrolleret kompostering – også kaldet hygiejnisering – som sikrer at blandingen er helt ukrudtsfri ved levering.

 

Med Planteblanding+ giver du planterne en helt optimal vækststart. Du vil samtidig opleve, at behovet for løbende næringstilførsel og lugning i plantebedet er minimalt i starten/i den første tid efter at du har etableret plantebedet.

Fordele ved DANSAND® Planteblanding+
  • Sikrer de fleste planter en optimal vækststart
  • Også egnet til stauder
  • Homogen og ukrudtsfri blanding
  • Langsigtet frigivelse af næringsstoffer
  • Minimalt behov for pleje
  • Høj luftighed sikrer god iltning

Produktspecifikation

Deklaration

Næringstal:

pH6,5 - 8,0

Tekstur:
Grus - %0 - 5
Grovsand - %60 - 75
Finsand - %15 – 30
Silt - %2 - 4
Ler - %2 - 4
Glødetab - %3 - 6

Varmebehandlingen (hygiejnisering) består i en såkaldt, kontrolleret kompostering iht. ” Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010”. Plantevenlig porøsitet.

 

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

 

Opbevaring

Overdækket og uden risiko for forurening.

 

Levering

Leveres løst som bulkvare. Planteblanding+ produceres efter ordre, hvilket betyder, at produktet er nyproduceret og frisk ved levering.

 

Miljøinfo og bortskaffelse

Støv bekæmpes. Planteblanding+ indeholder mineralske jordforbedringsmidler og skal bortskaffes efter gældende regler på området.

Brugsanvisning

Anvendelse

DANSAND® Planteblanding+ bruges som vækstlag i plantebede, plantehuller, højbede mv. Planteblanding+ udlægges i ønsket lagtykkelse lige før plantning.

 

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

Sand iblandet spagnum, gødningsstoffer og Grodan granulat