Dansand Alletraesmuld

Optimale vækstbetingelser til de fleste planter

Beskrivelse

DANSAND® Planteblanding+ er en homogen plantejord, sammensat af sand, spagnum, kompost og et bredspektret udvalg af gødningsstoffer. Det giver en porøs tekstur, som sikrer rødderne ekstra god iltning og vandtilførsel.

Gødningsstofferne i DANSAND® Planteblanding+ opløses langsomt i takt med røddernes behov for næring. Planterne får derfor en helt optimal vækststart, og du vil samtidig opleve, at behovet for løbende næringstilførsel og lugning er minimalt, i den første tid efter at du har etableret plantebedet.

Planteblanding+ er desuden varmebehandlet. Dette sker ved en kontrolleret kompostering – også kaldet hygiejnisering – som sikrer at blandingen er helt ukrudtsfri ved levering.

Fordele ved DANSAND® Planteblanding+
  • Sikrer de fleste planter en optimal vækststart
  • Også egnet til stauder
  • Homogen og ukrudtsfri blanding
  • Minimalt behov for pleje
  • Høj luftighed sikrer god iltning

Produktspecifikation

Deklaration

Næringstal:

pH6,5 - 8,0

Tekstur:
Grus - %0 - 5
Grovsand - %60 - 75
Finsand - %15 – 30
Silt - %2 - 4
Ler - %2 - 4
Glødetab - %3 - 6

Varmebehandlingen (hygiejnisering) består i en såkaldt, kontrolleret kompostering iht. ” Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010”. Plantevenlig porøsitet.

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

Opbevaring

Overdækket og uden risiko for forurening.

Levering

Leveres løst som bulkvare. Planteblanding+ produceres efter ordre, hvilket betyder, at produktet er nyproduceret og frisk ved levering.

Miljøinfo og bortskaffelse

Støv bekæmpes. Planteblanding+ indeholder mineralske jordforbedringsmidler og skal bortskaffes efter gældende regler på området.

Brugsanvisning

Anvendelse

DANSAND® Planteblanding+ bruges som vækstlag i plantebede, plantehuller, højbede mv. Planteblanding+ udlægges i ønsket lagtykkelse lige før plantning.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

Sand iblandet spagnum, gødningsstoffer og Grodan granulat