22 millioner års leveringstid…

Addit/Dansand®

Himmelbjerget, 147 m.o.h.

Julsø

Miocæn kvartssand, ”Billundformationen” (ca. 22 mio. år)

Kvartær sand og moræneler (istidsaflejringer)

Eocæn, div. aflejringer (op til 55 mio. år)

Palæocen, kalk (+55 mio år)

Denne illustration viser princippet i lagdelingen i den danske undergrund ved Dansand. Tegningen er ikke målfast.

Dansands sanddepoter i Midtjylland er af en helt særlig beskaffenhed. Sandet blev oprindeligt deponeret her for cirka 22 millioner år siden i Miocæn-perioden. Landområdet, der i dag er det sydlige Skandinavien, hævede sig kraftigt, og det førte til en længere periode med høj erosion. Det gav mulighed for, at store mængder af sand aflejrede sig, særligt hvor der var store floddeltaer. Dansand® – og resten af Midtjylland – ligger oven på et sådant ældgammelt floddelta. Når sand aflejres som sediment på den måde, bliver det typisk meget ensartet i kornstørrelsen – og det er netop de ensartede kornstørrelse, der sammen med kornstrukturen gør vores sand specielt og pålideligt. 

Vi ved med sikkerhed, at de millioner af tons sand, der venter på at blive anvendt, har samme kornstruktur. 

Over millioner af år er sandaflejringerne blevet pakket ned under flere lag moræne, ler og søaflejringer, men det særlige ved vores område er, at sandaflejringerne ligger forholdsvis tæt på overfladen og dermed er let tilgængelige. Samtidig er mange af sandaflejringerne aflejret i et miljø, der var relativt fattigt på marint liv, hvilket forklarer, at der er så få fossiler at finde i sandet. De få, der måtte være, er blevet nedbrudt med tiden. 

250 kubikkilometer sand

Den formation, der blev dannet i Miocæn-periodens store floddeltaer, og som aflejrede enorme mængder sand over millioner af år, kaldes Billundformationen. Den befinder sig i undergrunden i det centrale Jylland. Ikke alt sandet er af samme fine kvalitet som den, Dansand® henter op af jorden i vores sandgrave. Men samlet set vurderer geologerne, at der er deponeret op mod 250 km3 sand i Billundformationen.