Ukrudtshæmmende fugemateriale til faste fuger

Beskrivelse

DANSAND TOP LOCK® er et let anvendeligt og holdbart fugemateriale, som består af vasket, ovntørret kvartssand og naturlige bindemidler. Desuden indeholder TOP LOCK® en smule cement.

 

Når TOP LOCK® kommer i kontakt med vand, aktiveres bindemidlerne og der dannes en fast membran i den øverste centimeter af fugen. Når det regner, bliver fugen elastisk. I tørvejr hærder den igen og danner et naturligt, fysisk værn mod ukrudt og insekter.

 

TOP LOCK® er et perfekt alternativ til almindelig fugemørtel. Den hærdede fuge bliver så stærk og samtidig elastisk, at den kan tåle at blive fejet på, ligesom den kan tåle frost, bevægelser i underlaget og let trafik. TOP LOCK® er nem at vedligeholde og kan anvendes til nye fuger og til renovering af eksisterende belægninger på terrasser, gangarealer, indkørsler og carporte.

 

Med vores forbrugsberegner kan du finde frem til, hvor meget fugemateriale, du skal bruge. Det estimerede forbrug er 20 kg til cirka 5-10 m2.

Højre kolonne herunder

Fordele ved DANSAND TOP LOCK®
  • Vasket, ovntørret kvartssand tilsat naturlige bindemidler
  • Faste og fleksible fuger
  • Naturligt ukrudtshæmmende
  • Vandgennemtrængeligt
  • Let at feje ned i fugerne
  • Til fuger på 3-10 mm
  • Effektiv ved en fugehøjde på min. 40 mm

Produktspecifikation

Deklaration

Materialet består af kvartssand, cement og organiske bindere. Fås i farverne natur og antracitgrå. Fugematerialet er færdigblandet og kan anvendes direkte fra posen.

 

Emballage

Frostsikker folie. Plastiksække af fremstillet PP-materiale.

 

Opbevaring

Sækkene kan opbevares udendørs i sommerhalvåret. Dog anbefaler vi et overdækket opbevaringssted, da folien ikke tåler stærk regn. Om vinteren skal sækkene opbevares tørt. Åbne sække skal lukkes igen.

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres ved at kontakte Dansand A/S.

Levering

20 kg i frostbestandig foliesæk.

 

Miljøinfo og bortskaffelse

Fugematerialet skal ikke klassificeres/mærkes som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Indholdet af opløseligt krom VI er mindre end 2 mg/kg af cementens tørvægt. Reduktionsmidlet er aktivt i 18 måneder efter emballeringsdatoen. Rester kan afleveres på genbrugsstationen. Fugematerialet må ikke hældes i kloakken. Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du påbegynder fugearbejdet.

Fysiske egenskaber
Kornstørrelse0-1,5 mm

Brugsanvisning

Anvendelse

Til fuger mellem nye og eksisterende udendørsbelægninger af beton- og natursten. Udviklet til private terrasser, havegange og indkørsler med let trafik. Kun egnet til ubundet bærelag. Kun til udendørs brug ved tørt vejr. Egnet til privat brug.
Estimeret forbrug: Ca. 2,0 kg/m2 ved 3 mm brede fuger. Vores forbrugsberegner hjælper dig med at beregne forbruget af fugemateriale.
Fugedybden skal minimum være 40 mm. Fugebredden må variere mellem 3-10 mm.

 

Sådan gør du

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag med fald på belægning og bærelag iht. gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt, hvorfor det skal bruges på et vandgennemtrængeligt bærelag. Arealet, som skal fuges og vibreres, skal være 100% tørt, da fugematerialet indeholder cement og andre bindemidler, der aktiveres af vand.

 

Fugning ved renovering

DANSAND TOP LOCK® er ikke et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende ukrudt vokser op, skal alt ukrudt fjernes før fugefyldningen.
Fugen rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende til hele stenens højde. Det gøres bedst ved hjælp af en fugerenser. Ukrudt og rødder skal fjernes eller bekæmpes fuldstændigt. Dernæst kan du anvende en højtryksrenser, men vær opmærksom på ikke at beskadige belægningen eller bærelaget.
Efterfyld fugen som beskrevet under fugning af ny belægning.

 

Vedligehold

Fuger skal holdes fri for aflejret muld, jord og andet organisk materiale. Fuger med eventuelle afskalninger kan let repareres med nyt fugemateriale. Forinden skal fugen renses for løst fugemateriale. På konstant fugtige fuger kan der med tiden opstå alge- eller mosvækst. Fjern dette med et alge- og mosmiddel.

 

Bemærkninger

  • Hvis du bruger fugematerialet til farvede, porøse belægninger, kan det i nogle tilfælde lægge sig i hulrummene på stenene og give afsmitninger. Disse kan ofte fjernes med en børste og lidt sæbe, se hvordan i vores rensevejledning
  • Lav altid et testareal på mindst 0,5 m2 inden du går i gang
  • DANSAND TOP LOCK® tåler ikke konstant vanderosion

 

Relevante links

Højre kolonne herunder

Trin 1
Ved fugefyldning og under de første dages hærdning skal luft- og jordbundstemperaturen mindst være 10° C.
Trin 2
Både vejret og underlaget skal være tørt for, at fugen kan hærde helt
Fugen tåler ikke regn (undtagen fin støvregn og dug) det første døgn.
Trin 3
Tjek vejrudsigten inden fugefyldning. Bland indholdet i en murerbalje eller en trillebør, så bindemidlerne bliver blandet med kvartssandet. Bland maks. indholdet fra to sække ad gangen. 
Trin 4
Fej fugematerialet ned i fugerne med en blød kost. Fej på langs og diagonalt på fugerne, indtil de er fyldt helt op.
Trin 5
Fej overfladen helt fri for overskydende materiale. Brug en blød kost.
Trin 6
Komprimér fugematerialet ved at vibrere belægningen mindst to gange. Benyt en beskyttelsesmåtte, så du ikke beskadiger belægningen.

Kontrollér, at fugen er fast komprimeret ved hjælp af en spartel. Den må kun kunne presses få mm ned.
Trin 7
Efterfyld eventuelt fugerne, og fej belægningen helt ren med en blød kost.
Trin 8
Fugt fugerne med en brusepistol, der er indstillet til fin vandtåge. Vandkande egner sig ikke. VIGTIGT! Processen skal gentages efter cirka 5 minutter. Fugt max. 20 m2 ad gangen. Fugtningen kontrolleres ved at kradse lidt fugemateriale op. Sørg for, at fugen er fugtet i hele højden svarende til stenhøjden. Start fugtning nedefra. Det vil sige modsat faldet på belægningen. Tjek ved hjælp af en spids genstand, at fugerne er fugtet i hele højden. Vær forsigtig med vandingen. Der må ikke overvandes. Belægningen kan betrædes efter cirka 2 døgn og tåler let trafik efter cirka 3 døgn (ved tørt vejr og cirka 20° C)

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

,

Variant:

Antracit, Natur

Varianter:

Antracit – 600411, Natur – 600612

Vejledning og gode råd

Beregn, hvor meget fugemateriale, du skal bruge. Uanset om du skal fuge en ny belægning, eller blot skal fylde de eksisterende fuger op, er der hjælp at hente her på siden.

Her har vi samlet vores bedste råd til, hvordan du kan opnå de bedste resultater med vores effektive fugeprodukter. Hvilket fugemateriale skal jeg vælge?