Åby Renseanlæg får et boost med nyt filtersand fra Dansand

Århus vokser, og det lægger pres på byens renseanlæg. Efter tredive års tro tjeneste er filtersandet i Åby Renseanlægs sandfiltre blevet skiftet ud med nyt filtersand fra Dansand, og på trods af en halvering af mængden af filtersand i cellerne, filtrerer det lige så godt. Det brugte filtersand er blevet genanvendt i et lokalt anlægsprojekt med store CO2-besparelser til følge.

Åby renseanlæg i Aarhus tager sig af spildevand fra 84.000 personækvivalenter – eller næsten en fjerdedel af Aarhus Kommunes indbyggere. Renseanlægget er et såkaldt MBNDKF-anlæg. Forkortelsen står for mekanisk rensning, biologisk rensning, nitrificering, denitrifikation, kemisk rensning og endelig filtrering i sandfiltre – den proces, spildevandet kommer igennem, inden det rensede vand ledes ud i Aarhus Havn.
Efter tredive års drift var det tid til at opgradere anlægget. De tolv sandfiltre i anlægget blev tømt for det gamle filtersand, og filtrene fik tilført 210 tons nyt filtersand fra Dansand. Det blev i forbindelse med renoveringen valgt at forsøge sig med et mindre filterlag, og det har været en stor succes.

Markant besparelse med nyt filtersand

Efter at Aarhus Vand har udskiftet sandet i sandfiltrene og samtidig også renoveret forskellige sliddele i anlægget, er modtrykket i luftsystemet halveret, og mængden af filtersand reduceret – uden at gå på kompromis med renseeffekten. Renseeffekten er vigtig, fordi Aarhus er en af de hurtigst voksende byer herhjemme. Siden renseanlægget blev bygget i 1993, er kommunen vokset med mere end 100.000 indbyggere til lige knap 367.000 i 1. kvartal af 2024. Det lægger naturligt nok ekstra pres på infrastrukturen – også på byens renseanlæg. Med det nye filtersand og de øvrige tiltag er anlægget god for sikker drift fremover.

Filtersandet bliver genbrugt lokalt

De 210 tons sand, der i tredive år har fungeret som det sidste filter i renseprocessen i Åby Renseanlægs 12 sandfiltre, blev ikke bare kørt på deponi. I stedet fandt Aarhus Vand på en løsning, hvor sandet kunne genbruges i et kloakeringsprojekt nogle få kilometer borte. Den løsning har givet en konkret CO2-reduktion på 86 % i forhold til gængse måder at bortskaffe brugt filtersand på.

Kilder:
Genbrug af sand fra Renseanlæg sparer ressourcer, CO2, penge (aarhusvand.dk)
AARHUS_I_TAL (aarhuskommune.dk)

Flere nyheder fra Dansand

Mød vores voksenlærling Udaya

Hos Dansand uddanner vi lærlinge og elever. Vi har brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne godt på til deres entré på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd Jordrens Syd forhindrer udledning af tungmetaller med en simpel, lavteknologisk løsning fra Dansand. Jordrens Syd er meget opmærksom på at forhindre

LÆS MERE