Dansand Stenmel

Støvsvagt stenmel til smalle og brede fuger

Beskrivelse

Venstre kolonne herunder

Vores mørke granitstenmel er et godt valg til både smalle og brede fuger mellem beton- og natursten. Produktet giver nemlig et resultat, der matcher sten med særlige karakteristika som for eksempel chaussésten – og så støver DANSAND® Stenmel næsten ikke.

NO GROW™ blandingen består af knust, vasket og tørret granit, der er tilsat mineralsk additiv. Additivet har en naturlig høj pH-værdi, der skaber et næringsfattigt vækstmiljø i fugerne. Ukrudtsfrø tørrer ud og kan ikke slå rod og spire. Mineralerne opløses langsomt og udvaskes først efter 10 års regn. Ved korrekt anvendelse af DANSAND® Stenmel får du et flot resultat, som holder i mange år.

Højre kolonne herunder

Fordele ved DANSAND® Stenmel
 • Knust, vasket og ovntørret granit tilsat mineraler
 • Støvsvagt
 • Naturligt høj pH-værdi skaber næringsfattigt vækstmiljø i fugerne.
 • Vandgennemtrængeligt
 • Let at feje ned i fugerne
 • Giver stabile, kompakte fuger – pakker ekstra godt i fugerne.
 • Til brede fuger på op til 20 mm
 • Effektiv ved en fugehøjde på min. 40 mm.

Produktspecifikation

Deklaration

DANSAND® Stenmel består af vasket, ovntørret granitstenmel. Det er tilsat et mineralsk additiv med høj pH-værdi. Fås i farven antracit. Fugematerialet er færdigblandet og kan anvendes direkte fra posen.

Emballage

Frostsikker folie. Plastiksække af fremstillet PP-materiale.

Opbevaring

Sækkene kan opbevares udendørs i sommerhalvåret. Dog anbefaler vi et overdækket opbevaringssted, da folien ikke tåler stærk regn.

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på følgende link.

Levering

20 kg i frostbestandig foliesæk.

Miljøinfo og bortskaffelse

Fugematerialet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Rester afleveres på genbrugsstationen. Fugematerialet må ikke hældes i kloakken. Plastsækkene er fremstillet af PP-materiale. Anbringes i container for brændbart affald eller til genbrug.

Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig derfor om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du påbegynder fugearbejdet.

Fysiske egenskaber
Kornstørrelse0-3 mm

Brugsanvisning

Anvendelse

Til nye og eksisterende belægninger. Må kun anvendes til udendørs brug på en tør belægning. Kun egnet til et ubundet bærelag. Egnet til privat brug.

Estimeret forbrug: Ved 14x 21×5 cm belægningssten med en fugebredde på 2–3 mm = 2,0 kg/m2 . Vores forbrugsberegner hjælper dig med at finde forbruget af fugemateriale.

Fugedybden skal minimum være 40 mm. Fugebredden må variere mellem 3-20 mm.

Sådan gør du

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som almindeligt fugesand, hvorfor bærelaget også skal være vandgennemtrængeligt.

Fugning ved renovering

DANSAND® Stenmel er ikke et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende ukrudt vokser op, skal ukrudt og rødder fjernes helt, inden du fylder fugen. Fugen rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende til hele stenens højde. Dette gøres med en fugerenser. Dernæst kan du anvende en højtryksrenser, men vær opmærksom på ikke at beskadige belægningen eller bærelaget. Fyld fugen op igen som beskrevet under fugning af ny belægning.

Vedligehold

For at undgå ukrudt i fugerne og forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele højden samt være helt fri for jord og andet organisk materiale. Belægningen rengøres med en stiv kost efter behov og fugerne efterfyldes. Mos og alger kan fjernes med egnede midler. Ekstreme vejrforhold kan foranledige hvide udblomstringer i fugerne og på kanterne af belægningsstenene. Disse vaskes dog som regel af ved næste regnskyl. Du kan også fjerne disse saltaflejringer ved almindelig rengøring af stenene.

Bemærkninger

 • Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend i stedet neutralt fugesand eller læggesand, da der ellers er risiko for udblomstringer eller afskalninger
 • Ikke egnet til teglsten, klinker og porøse natursten
 • Der kan opstå hvide udblomstringer, når materialet anvendes under overdækkede arealer (carporte m.fl.). Disse kan fjernes med vand eller ved hjælp af en kost. Udblomstringer under overdækkede arealer vil med tiden forsvinde, da de overskydende salte i mineralerne aftager.
 • Anvend kun på tør belægning i tørt vejr
Trin 1
Belægningen skal være helt tør.
Trin 2
Bland fugematerialet med en skovl i en murerbalje eller en trillebør, så de mineralske additiver bliver blandet godt sammen med kvartssandet. Bland maks. indholdet fra to sække ad gangen.
Trin 3
Fej fugematerialet ned i fugerne med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne, indtil de er fyldt helt op.
Trin 4
Fej overfladen helt fri for granitstøv ved hjælp af en blød kost. Støvet kan ellers danne et gråligt slør, som dog vil forsvinde med tiden. Sløret kan også formindskes ved at skure belægningen efter det næste regnskyl.
Trin 5
Komprimér fugematerialet ved at vibrere belægningen mindst to gange. Benyt en beskyttelsesmåtte, så du ikke beskadiger belægningen.

Kontrollér, at fugematerialet er fast komprimeret. Det gøres bedst ved hjælp af en spartel. Den må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt, og fej belægningen fri for overskydende materiale.
Trin 6
OBS! Undgås direkte op ad soklen, da der er risiko for ekspansionskader og udblomstring. Brug neutralt fugesand eller læggesand i fugen op ad soklen.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

Knust, vasket og ovntørret granit tilsat mineraler

Vejledning og gode råd

Beregn, hvor meget fugemateriale, du skal bruge. Uanset om du skal fuge en ny belægning, eller blot skal fylde de eksisterende fuger op, er der hjælp at hente her på siden.

Her har vi samlet vores bedste råd til, hvordan du kan opnå de bedste resultater med vores effektive fugeprodukter. Hvilket fugemateriale skal jeg vælge?