EPD´er gør det let at træffe mere bæredygtige valg

Dansands kunder kan nu downloade EPD´er for vores vaskede og tørrede kvartssand. EPD’erne dokumenterer sandets miljøpåvirkning og gør det let at træffe mere bæredygtige valg.

EPD står for Environmental Product Declaration. Det er et tredjepartsverificeret og internationalt anerkendt dokument, som indeholder oplysninger om byggematerialers miljømæssige indvirkning.

Rådgivere, bygherrer og producenter af byggematerialer bruger EPD’er som et værktøj, når de skal sammenligne og vælge produkter med lav miljøpåvirkning, og derfor er det helt afgørende, at de kan få et grundigt indblik i sandets påvirkning. Uundværlige byggematerialer som fx tørbeton og mørtel består nemlig af cirka 80 % kvartssand.

LCA kortlægger aftryk fra vugge til grav

Kernen i EPD’erne er en livsscyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assesment). Den kortlægger kvartssandets miljøegenskaber i alle livsfaser, fra vi graver råsandet op af undergrunden, vasker, tørrer og sigter det, til det engang ender sin levetid i bygningen og fx genanvendes eller ender som deponi. 

Det er Force Technology, der har foretaget selve analysen. Efterfølgende er den blevet tredjepartsverificeret af Aalborg Universitet, som har et samarbejde med EPD Danmark

Produktspecifikke EPD’er giver transparens

Overordnet findes der to typer EPD’er, branche EPD’er og produktspecifikke EPD’er. Hvor en branche EPD repræsenterer et gennemsnit for en bestemt produkttype, kortlægger den produktspecifikke EPD et konkret produkt.

Hos Dansand har vi valgt den produktspecifikke tilgang, idet den sikrer vores kunder et bedre og mere præcist udregnet datagrundlag for at træffe et bæredygtigt valg. 

Bedre grundlag for miljøforbedrende tiltag

EPD’erne er ikke kun et værktøj for Dansands kunder, men gør det også lettere for os at vurdere, hvordan vi kan minimere vores eget aftryk.

Hos Dansand har vi længe arbejdet med at implementere miljøforbedrende tiltag. Vi genbruger 85 % af vores vaskevand i produktionen, vi har reduceret brugen af jomfruelig plastic i vores emballager, og vi udskifter løbende energitungt produktionsudstyr med mere effektive modeller. 

Med EPD’erne har vi fået et endnu bedre grundlag, end hidtil, for at vurdere, hvor vi kan sætte ind for at opnå den størst mulige effekt. 

Du kan downloade EPD’erne på Dansands eget website (se fanen “dokumentation” under de enkelte produkter) eller via EPD Danmark. 

Flere nyheder fra Dansand

Åby Renseanlæg får et boost med nyt filtersand fra Dansand

Dansand har leveret 210 tons specialudviklet sand til renoveringen af Åby Renseanlæg i Aarhus. På trods af en halvering af mængden af filtersand, filtrerer det nye filter lige så godt som det gamle. Det brugte filtersand er blevet genanvendt i et lokalt anlægsprojekt med store CO2-besparelser til følge.

LÆS MERE

Mød vores voksenlærling Udaya

Hos Dansand uddanner vi lærlinge og elever. Vi har brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne godt på til deres entré på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd Jordrens Syd forhindrer udledning af tungmetaller med en simpel, lavteknologisk løsning fra Dansand. Jordrens Syd er meget opmærksom på at forhindre

LÆS MERE