Dansand Skeletraajord

Optimale vækststbetingelser til træerne i byrummet 

Beskrivelse

DANSAND® Skeletråjord, også kendt som skeletmuld, er udviklet til plantning af træer i byzoner, hvor komprimering af vækstjord er uønsket. Skeletråjord består af sand, kompost, spagnum og slow release gødning. Det er en effektiv blanding, som giver træerne i byrummet optimale vækstbetingelser.

 

Næringsstofferne i Skeletråjord opløses i takt med røddernes behov for næring, hvilket giver træerne en helt optimal vækststart og minimerer behovet for løbende pleje. Processen forstærkes af to slags slow release gødning, der frigiver næringsstofferne løbende over en periode på hhv. 8-9  og 16-18 måneder.

 

DANSAND® Skeletråjord kan anvendes alene i plantehullet eller i kombination med et stenskelet.

Fordele ved Dansand® Skeletråjord
  • Giver træer i byrummet optimale vækstbetingelser
  • Langsigtet frigivelse af næringsstoffer
  • Minimalt behov for pleje
  • Høj luftighed sikrer god iltning og vandtilførsel

Produktspecifikation

Deklaration

Tekstur

Grovsand - %30 - 50
Finsand - %10 - 40
Silt - %1 – 5
Ler - %2 - 5
Humus - %4,12

Jordkemi

Rt(pH)PtKtMgt
6,5 – 7,14 - 730 - 458 - 15

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

 

Opbevaring

Overdækket og uden risiko for forurening.

 

Levering

Leveres løst som bulkvare.

 

Miljøinfo og bortskaffelse

Støv bekæmpes. DANSAND® Skeletråjord indeholder mineralske jordforbedringsmidler og skal bortskaffes efter gældende regler på området.

Brugsanvisning

Anvendelse

DANSAND® Skeletråjord bruges direkte i hullet ved plantning af træer og store buske. Plantehullet behøver ikke være dybt, men skal derimod være så bredt som muligt. Hullets sider skal være skrånende og løsnes effektivt, så komprimering ikke forhindrer rodvæksten1.

 

DANSAND® Skeletråjord kan også anvendes i plantehulskonstruktioner, der indeholder et stenskelet. 80 vol.% af hulrummet i skelettet fyldes med Skeletråjord®. Det er vigtigt for funktionen, at alle hulrum fyldes med vækstjord, således at rødderne ledes i den tiltænkte retning. For at sikre optimal fyldning af vækstjord i hulrummene mellem stenene skal jorden enten vibreres eller vandes ned i lag af ca. 25 cm tykkelse.

Skeletjorden bør have en udstrækning, der svarer til træets forventede rodzone.
Det er vigtigt, at vækstjord og sten blandes efter transport, da materialerne nemt separerer.
1: Plantning og forankring af større træer i befæstede arealer, november, 2008 udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelses-udvalg i et samarbejde med Ove Lyhne Jensen, AMU Nordjylland og Mikkel Dybdal, Mercantec.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

Varianter:

499991