Dansand Bentonite

Til miljøformål og vandboringer

Beskrivelse

Bentonite API® er et fint pulver af knust bentonitler. Produktet aktiveres ved hjælp af sodium og overholder American Petrol Institute’s standarder for bentonit.

Højre kolonne herunder

Bentonit API® består primært af lermineralet Montmorillonit e og anvendes hovedsageligt til at forbedre viskositeten i boremudder og til stabilisering af borehullet.

Produktspecifikation

Deklaration og specifikation
API-standardBentonite API-værdi
Tilsyneladende viskositetMin. 15,0 ml.18,0 ml.
Forhold YP/PVMax. 3 %1,6 %
VæsketabMax. 15 %13 %
FugtindholdMax. 10 %9,2 %
Vådsigteanalyse gennem 0,149 mmMax. 4 %2,6 %
Tørsigteanalyse gennem 0,149 mmMin. 98 %98,4 %

Opbevaring

Tørt, tildækket og uden risiko for forurening.

 

Levering

Bentonite API® leveres i 20 kg sække, 1000 kg big bags eller som bulk.

Miljøinfo og bortskaffelse

Støv skal bekæmpes. Emballage og brugt filtermateriale bortskaffes iht. gældende regler.

Brugsanvisning

Anvendelse

Til forbedring af viskositeten i boremudder og til kontrol af borehullets stabilitet.

Højre kolonne herunder

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varianter:

Knust bentonitler