Nyt renseanlæg til Jordrens Syd

Jordrens Syd forhindrer udledning af tungmetaller med en simpel, lavteknologisk løsning fra Dansand.

Jordrens Syd er meget opmærksom på at forhindre alle former for udslip til miljøet. Virksomheden opbevarer, renser og recirkulerer overskudsjord og byggeaffald, der indeholder forskellige typer forurening.
 

Det drejer sig blandt andet om tungmetaller. I for høje koncentrationer er tungmetaller skadelige for vandmiljøet, og det er derfor vigtigt, at de bliver håndteret sikkert og forsvarligt.

Spilde- og overfladevand, der skal udledes til søer, vandløb og kloak, er underlagt skærpede myndighedskrav, og såvel privatpersoner som virksomheder kan blive mødt af krav om, at de skal rense deres vand for de skadelige metaller. Det gælder for eksempel husejere, der der har et tag af zink eller kobber, sportsklubber, som ejer en kunstgræsbane,  industrivirk-somheder, skibsværfter og genbrugspladser. 

DANSAND® Blueguard danner basis for simple, lavteknologiske anlæg. 

Krav om renseløsning til ny afdeling i Ringe
 
Det var også tilfældet, da Jordrens Syd åbnede sin nye modtageplads i Ringe. 
Kommunen stillede krav om en renseløsning, der kunne gardere mod udledning af tungmetaller. Ellers kunne den ikke udstede den nødvendige miljøgodkendelse, og Jordrens Syd ville ikke kunne åbne pladsen for sine kunder. 
 

Direktør hos Jordrens Syd, Jesper Boisen, fortæller: Egentlig har vi en løsning, hvor vi  recirkulerer vores regnvand i et lukket system, men i de perioder, hvor falder meget regn, har vi brug for at kunne udlede overskydende overfladevand til regnvandskloakken.  Og  så skal vandet selvfølgelig være rent!

Rentabel løsning helt uden kemikalier og strøm
 
Jesper Boisen og hans team gik i gang med at undersøge markedet for renseløsninger og efter at have drøftet mulighederne med Teknisk Forvaltning faldt valget på et Blueguard filtersystem fra Dansand.
 

Dansands filtersystem er den økonomiske mest rentable måde, vi kan  overholde kommunens udledningskrav på. Det er en lavteknologisk opbygning, hvor det hverken er nødvendigt at tilsætte kemikalier, anvende strøm eller installere dyrt udstyr, fortsætter Jesper Boisen.

Selve løsningen består af en simpel brønd, som er integreret i de øvrige installationer på pladsen. Øverst i brønden er der udlagt et lag Blueguard filtermateriale. Det er et naturligt mineral, som har den egenskab, at det kan binde opløste tungmetaller til sin overflade – uden at slippe dem igen.

Når det regner, ledes overskydende regnvand fra pladsen gennem filteret, Blueguard optager forureningen, og det rensede vand ledes ud via regnvandskloakken.

DANSAND® Blueguard udlægges i brønden. 
Op til 99 % af tungmetallerne fjernes


Steen Frantzen er miljøspecialist hos Dansand og har været med til at rådgive Jordrens Syd. Han fortæller, at Blueguard er blevet testet igennem flere år i såvel laboratoriet som på kommercielle anlæg:

Blueguard har demonstreret meget gode renseegenskaber. Overfor en lang række tungmetaller, blandt andet zink, kobber og bly, har Blueguard vist rensegrader på helt op til 99 %, fortæller han.

Desuden har vi set, at Blueguard binder forureningen permanent til sin overflade. Der sker altså ingen udvaskning af tungmetaller. Det har den fordel, at mættet filtermateriale ikke skal deponeres, men kan genbruges, fx som fyldmateriale i byggeriet. Det er afgørende i en tid, hvor det bliver mere og mere synligt, at vi skal spare på vores ressourcer, afslutter Steen Frantzen.

DANSAND® Blueguard filtermateriale optager store mængder tungmetaller uden at slippe dem igen. 

 

Flere nyheder fra Dansand

Åby Renseanlæg får et boost med nyt filtersand fra Dansand

Dansand har leveret 210 tons specialudviklet sand til renoveringen af Åby Renseanlæg i Aarhus. På trods af en halvering af mængden af filtersand, filtrerer det nye filter lige så godt som det gamle. Det brugte filtersand er blevet genanvendt i et lokalt anlægsprojekt med store CO2-besparelser til følge.

LÆS MERE

Mød vores voksenlærling Udaya

Hos Dansand uddanner vi lærlinge og elever. Vi har brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne godt på til deres entré på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE