Nyt renseanlæg til DOT
En af landets førende overfladebehandlings virksomheder har overbevisende erfaringer med nyt renseanlæg baseret på en simpel og lavteknologisk løsning fra Dansand

DOT er – som en af landets førende specialvirksomheder inden for overfladebehandling inden for varmforzinkning og vådlakering – meget opmærksomme på at overholde alle miljøkrav. Derfor har virksomheden i en årrække arbejdet på at forbedre rensningen af overfladevandet fra sine fabrikker.

Vandet overholder i dag gældende lovkrav, men DOT ønskede at være på forkant med eventuelle nye lovkrav. Derfor indledte de i 2018 de en testperiode med Dansand®, hvor det nyudviklede filtersystem Dansand® Blueguard skulle afprøves på fabrikken i Brande.

“Det er afgørende for os at overholde alle miljøkrav på vores fabrikker. Det er jo også en vigtig konkurrenceparameter. Derfor har vi brugt lang tid på at finde vores nye renseanlæg til overfladevande”t, indleder QHSE-leder hos DOT, Lene Gavnholt Rasmussen.

Nye krav til tungmetaller i overfladevand

DOT forventer, at der i løbet af få år kommer nye krav til indholdet af tungmetaller i overfladevand. Derfor indledte DOT et samarbejde med Dansand® om test af Blueguard filtersystemet. DOT havde brug for at undersøge effekten af anlægget på forhånd, og Dansand® var på den anden side interesseret i flere praktiske erfaringer med det nye produkt. 

“Dansand® bidrog med deres ekspertise, så vi fik sat alle de relevante tests i gang. Det viste sig hurtigt, at effekten af Blueguard var enormt stor. Faktisk oplevede vi, at det rensede overraskende godt i alle de scenarier, vi skabte. Vi registrerede kun problemer ved en ekstremt lav pH-værdi på under 3, og så lave værdier vil vi aldrig reelt opleve. Alle tests viste reelt en langt bedre rensning, end vi havde turdet håbe på”, forklarer Lene Gavnholt Rasmussen.

Gode resultater helt uden kemikalier

DOT og Dansand® aftalte en kort indledende testperiode for at sikre, at Blueguard kunne løse DOTs fremtidige problemer. Testene overbeviste hurtigt DOT om Blueguards gode renseegenskaber, hvorefter det langvarige pilotprojekt blev iværksat. Den lange testperiode har sikret vigtig viden og stor validitet af de indsamlede resultater, og dermed givet DOT det optimale beslutningsgrundlag for den nye investering. 

“Alle de analyser, vi har foretaget i løbet af det sidste år, viser at Blueguard anlægget i gennemsnit har fjernet 97% af zinken i overfladevandet. Det er vel at mærke over en lang periode og 36 forskellige analyser. Det er et meget imponerende resultat. Særligt fordi, vi med Blueguard slet ikke tilsætter kemikalier. Det er en simpel og lavteknologisk opbygning, hvor vi kun anvender det naturligt forekommende mineral olivin”, uddyber Lene Gavnholt Rasmussen. 

DOT havde på forhånd undersøgt markedet for konventionelle renseanlæg, men valget faldt på et testanlæg fra Dansand®, da prisen er langt lavere end for de konventionelle anlæg. 

“Vi er virkelig glade for samarbejdet med DOT. Det understreger jo, at vores Blueguard-anlæg har et stort potentiale for at hjælpe den danske industri på en effektiv og billig måde. Og endda helt uden brug af kemikalier eller store mængder energi til renseprocessen”, afslutter Steen Frantzen, som er miljøspecialist hos Dansand®.

Flere nyheder fra Dansand

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd Jordrens Syd forhindrer udledning af tungmetaller med en simpel, lavteknologisk løsning fra Dansand. Jordrens Syd er meget opmærksom på at forhindre

LÆS MERE