Gode råd om DANSAND® Stenmel

Find gode råd og de mest hyppigt stillede spørgsmål her på siden. 

Virkning

Det vaskede og ovntørrede fugemateriale består af knust, norsk granit, som vi har tilsat et mineralsk additiv. Mineralet har en naturligt høj pH-værdi, som skaber et næringsfattigt miljø i fugen. Ukrudtsfrø tørrer ud og kan ikke spire.

DANSAND® Stenmel kan ikke forhindre mos og alger. De opstår typisk i konstant fugtige fuger eller i områder, hvor der er megen skygge. Brug et egnet middel mod mos eller alger for at forhindre, at problemet breder sig. Alternativt kan du kradse de mosfyldte fuger op med en fugekradser og feje nyt DANSAND® Stenmel i fugerne.

Du kan minimere forekomsten af mos og alger ved altid at holde fugerne fyldte.

Anvendelse

Vi ved af erfaring, at stenmelet i fugerne mindskes ved regn eller anden bevægelse på belægningen, især hvis fugebredden er for stor. Du vil derfor opnå det bedste resultatet, hvis du overholder den anbefalede fugebredde på 3-20 mm og minimum 40 mm dybde. 

Mineraler og fint stenmel kan lægge sig i den ene side af posen. Inden du fuger, bør du blande fugematerialet med en skovl, så mineralerne bliver godt blandet med stenmelet. Bland indholdet fra maks. to poser ad gangen. 

Belægningen skal være helt tør, før du fejer fugematerialet ned i fugerne. I dag anbefales det ikke at lade fugematerialet ligge oven på stenene for derefter at træde det ned i fugerne. Fej derimod belægningen helt fri for overskydende fugemateriale, dels fordi nye sten kan være coatede fra fabrikken, og dels fordi der kan opstå kalkudfældning eller slør på stenenes overflade. Fej gerne med en blød kost. 

For at sikre optimal funktion af fugerne og lang levetid, er det vigtigt at komprimere fugematerialet allerede fra start. Uden vibrering vil du opdage, at fugematerialet falder sammen, og at det derfor vil være nødvendigt at fylde mere fugemateriale i efter kort tid. Fugerne skal altid være fyldt op til fugekanten. 

Tip! Brug gummimåtte på pladevibratoren. Den skåner belægningen. 

Du får kun den ukrudthæmmende effekt ved at bruge DANSAND® Stenmel for sig. Altså kan du ikke blande det med et andet materiale som for eksempel cement eller andre sandtyper.

Anvendelsesområde

DANSAND® Stenmel kan ikke anvendes til tegl- og belægningsklinker. Mineralerne i disse særlige sten kan reagere med det ukrudtshæmmende mineral i fugesandet. Du risikerer, at der opstår udblomstringer på dine tegl- eller belægningssten, som ikke forsvinder. 

Sokkelpuds er mere porøst end belægningssten og kan i nogle tilfælde suge salte fra fugematerialet, som viser sig som udblomstringer på soklen. Disse udblomstringer kan ikke vaskes væk. Brug i stedet neutralt fugesand eller læggesand. Det er sjældent, der vokser ukrudt inde ved soklen. Fugen bliver nemlig sjældent fugtig, og der er derfor ikke gode vækstbetingelser.

Du kan godt fuge med DANSAND® Stenmel under overdækkede arealer som for eksempel carporten eller den overdækkede terrasse. Da der ikke kommer regn til de overdækkede arealer, vil overskydende salte fra de tilsatte mineraler dog kunne trække op til fugernes overflade og vise sig som hvide udblomstringer. Dette vil især ske i foråret og om sommeren, hvor varmen i luften øger processen. Udblomstringerne kan også sætte sig på kanterne af belægningsstenene.

Modsat tilfældet ved husmursoklen kan udblomstringerne i fugerne og på belægningsstenene fejes eller vandes væk. I varme perioder kan du opleve, at de kommer tilbage, men hvis du fortsætter med rengøringen, vil udblomstringerne med tiden forsvinde helt, da de overskydende salte fra mineralerne aftager.

DANSAND® Stenmel må ikke anvendes indendørs. 

Du kan kun anvende DANSAND® Stenmel på et ubundet underlag. Det vil sige et bærelag af sand/stabilgrus lagt oven på råjord.

Fugematerialet er vandgennemtrængeligt og har brug for, at vandet hurtig siver væk fra fugen. Har du for eksempel et underlag af beton eller træ, holder det længere på fugten, og du vil måske opleve, at dine sten og fuger kan komme til at se pletvist hvide ud.

Nej, DANSAND® Stenmel er ikke egnet til brug på arealer, der  grænser op til swimmingpools. På grund af stænk vil der være fare for, at fugematerialet bliver tilført belægningen eller vandet, hvilket bør undgås.

Problemer med anvendelsen

Og er der er også enkelte udtræk på kanterne af dine belægningssten?

De hvide udtræk er salte og skyldes et naturfænomen, som især kan opstå i perioder med megen varme i luften, oftest i foråret og tidlig sommer. Når fugt og varme mødes, trækker saltene ud på belægningen. Fugten kan komme fra en våd underbund, for eksempel som følge af et regnskyl. Disse udtræk opløser sig selv og bliver vasket væk af regnvejr ved normalt slid eller ved rengøring.

Det kan skyldes selve stenen, eller at underlaget er bundet. Se også Hvad sker der, hvis jeg benytter DANSAND® Fugesand på et bundet underlag?

Der findes to slags ukrudt: ukrudt, der spreder sig gennem rodnettet og ukrudtsfrø, der bliver båret af vinden og sætter sig i fugen.

Ukrudt, der spreder sig gennem rodnettet: Inden du fuger med DANSAND® Fugesand, skal eksisterende ukrudt (og rodnet) fjernes helt. DANSAND® Fugesand virker ikke som et ukrudtsmiddel, men er et dårligt vækstmedie. Det vil sige, at nye ukrudtsfrø ikke kan slå rod i sandet. På grund af den høje pH-værdi (cirka 10,4) vil roden simpelthen tørre ud.

Ukrudtsfrø, der bliver båret med vinden: Du undgår, at disse frø slår rod ved at fylde fugerne med fugemateriale i hele stenens højde, minimum 40 mm. Det er vigtigt, at fugerne altid er fyldt til fugekant. Hvis fugematerialet pakker i fugen eller svinder efter længere tids regn og sne, skal du efterfylde. Sørg også for at holde belægningen ren for snavs og blade.

Vedligeholdelse, pleje, rengøring

Ja, for så får du den pæneste og mest holdbare fuge. Samtidig beskytter du din belægning bedst muligt mod forskydninger, kantafskalninger, frostskader mv.

Sørg altid for, at fugerne er fyldt helt op med fugemateriale. Hold dem også fri for græs, jord, løv og andre organiske stoffer. Fej din belægning regelmæssigt, og efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt.

Tip! Gå dine fuger efter i starten af foråret og vurder, hvor meget der skal gøres ved dem. Skal fugen blot toppes op, eller er det nødvendigt at lave en mere omfattende renovering? Læs mere her om, hvordan du kan gå til opgaven på tre forskellige måder.

Miljø og sikkerhed 

Ja, alle NO GROW™ fugematerialer er fri for skadelige stoffer. DANSAND® Stenmel består af norsk granitstenmel og naturlige mineraler, der giver høj pH-værdi.

Hvis du har fuget din belægning med et DANSAND® NO GROW™ produkt, behøver du ikke bruge mange kræfter på at bekæmpe og afsvide ukrudt. Ligeledes kan du vinke farvel til en masse unødvendige kemikalier.