Hvordan renoverer jeg mine fuger?

Der er tre måder, som du kan rense dine fuger på. Jo mere tid du bruger, desto længere varer det, før der kommer ukrudt igen.