Gode råd om DANSAND TOP LOCK®

Find gode råd og de mest hyppigt stillede spørgsmål her på siden. 

Virkning

DANSAND TOP LOCK® danner en fejefast fuge mellem dine belægningssten. Det vil sige, at fugematerialet også forbliver i fugerne under et kraftigt regnskyl, hvilket almindeligt fugesand ikke vil gøre.

Det ovntørrede kvartssand er tilsat ufarlige bindemidler og ganske lidt cement. Når TOP LOCK® kommer i kontakt med vand, hærder den øverste del af fugen (ca. 1 cm) til en fast membran. Denne membran virker som et fysisk værn mod ukrudt og insekter, der kan ikke sætte sig ukrudt i fugerne, og myrer vil heller ikke kunne arbejde sig igennem det hærdede fugemateriale. Du undgår derfor at bruge en masse unødvendige kemikalier til vedligeholdelse af dine fuger. 

Husk at følge brugsanvisningen nøje, og tjek vejrudsigten inden du fuger. DANSAND TOP LOCK® tåler nemlig ikke regn de første 24 timer. Ligeledes må der ikke være en luftfugtighed på over 70%.

Ja, DANSAND TOP LOCK® er vandgennemtrængeligt. I regnvejr bliver fugen blød og elastisk, og når den bliver tør, vil den igen hærde og blive fast. På områder, hvor der meget af tiden er vand, kan fugen ikke hærde. Det kan for eksempel være under en dryppende tagrende. 

DANSAND TOP LOCK® kan ikke forhindre mos og alger. De opstår typisk i konstant fugtige fuger eller i områder, hvor der er megen skygge. Brug et egnet middel mod mos eller alger for at forhindre, at problemet vokser sig større. Alternativt kan du kradse de mosfyldte fuger op med en fugekradser og feje nyt DANSAND TOP LCOK® i fugerne.

Du kan minimere forekomsten af mos og alger ved altid at holde fugerne fyldte.

Alle fugematerialer, som indeholder bindemidler, kan give afsmitning. Derfor bør du altid lægge et testareal, for at sikre dig, at det færdige resultat vil leve op til dine forventninger. 

Vi har tilført DANSAND TOP LOCK® bindemidler og en smule cenent, og du kan ikke fuldstændigt undgå, at disse lægger sig på stenene under nedfejningen. Hvis stenene er meget ru, har en åben porøs overflade eller er af ældre dato, vil noget af fugematerialet lægge sig i porerne. Efter vanding af fugerne og efterfølgende tørring kan der komme et gråligt slør, som ses tydeligt på især farvede eller meget mørke sten. Husk derfor at feje overfladen helt ren med en blød kost, inden du vander.

Læs mere under Afsmitning – min belægning er blevet grå efter brug af DANSAND TOP LOCK®. 

Anvendelse

For at opnå en robust og holdbar fuge må fugebredden på 3–10 mm ikke afvige. Er fugen for smal, hærder den ikke godt nok, da der vil være for lidt materiale i fugen. Er fugen derimod for bred, bliver den svagere og kan revne eller knække, når den udsættes for belastning.

For at DANSAND TOP LOCK® kan hærde optimalt skal fugen desuden have dybde på minimum 40 mm og så vidt muligt i hele stenens højde.

Vi har tilført kvartssandet en smule cement og bindemidler. Sammen med de mindste sandkorn kan de lægge sig i den ene side af posen. Inden du fuger, bør du blande fugematerialet grundigt med en skovl, så cement og bindemidler bliver blandet godt med kvartssandet.  Bland indholdet fra maks. to poser af gangen. 

For at sikre optimal funktion af fugerne og lang levetid, er det vigtigt, at du komprimerer fugematerialet allerede fra start. Efter vibrering vil det være nødvendigt, at du efterfylder med TOP LOCK®. Kontroller derefter, at fugematerialet er godt komprimeret. Det gør du bedst vha. en spartel, som højest må kunne trykkes 1-2 mm ned i fugen.

Uden vibrering vil du opdage, at fugematerialet falder sammen, og det derfor er nødvendigt at reparere fugerne ved at skrabe gammelt fugemateriale ud og fylde fugerne på ny. Fugerne skal altid være fyldt op til fugekanten. 

Tip! Brug gummimåtte på pladevibratoren. Den skåner belægningen. 

Det er vigtigt, at du følger brugsanvisningen på sækken eller her.

DANSANDTOP LOCK® må kun anvendes på en helt tør belægning, og materialet skal være helt tørt, når du fejer det i. Hvis du blander TOP LOCK® med vand, vil du få en ikke-fast fuge, og der vil desuden opstå et kraftigt slør på din belægning. TOP LOCK® skal hærde langsomt for at kunne danne en fast, lukket og pæn fuge.

Nej, for så hærder dine fuger ikke. DANSAND TOP LOCK® skal kunne “ånde” for at hærde korrekt. Dækker du dine nyvandede fuger til, stopper hærdningen og bindemidlet vil gå tabt. Tjek altid vejrudsigten, inden du begynder at arbejde med TOP LOCK®.

Du får kun den ukrudtshæmmende effekt ved at bruge DANSAND TOP LOCK® for sig. Altså kan du ikke blande det med et andet materiale som for eksempel cement eller andre sandtyper.

Tips til anvendelse

Belægningen skal være 100% tør, før du fejer DANSAND TOP LOCK® ned i fugerne. Det er vigtigt, du fejer over en kort afstand. På den måde sikrer du, at bindemidlerne bliver ligeligt fordelt og ikke kun bliver fejet ned i den ene ende af arealet. Arbejd derfor kun med få sække ad gangen. Fej på langs og diagonalt. Når du har fejet DANSAND TOP LOCK® ned i fugerne, skal du feje din belægning helt ren – gerne med en blød kost. Sådan fjerner du nemmest alt overskydende materiale fra overfladen, så det ikke sætter sig fast, når du vander fugerne. 

Når du har fejet din belægning ren for overskydende DANSAND TOP LOCK®, indstiller du din vandslange med brusehoved på tågeregn.

Du vander belægningen skridt for skridt, indtil du kan se, at vandet lægger sig på overfladen. Herefter fortsætter du til næste område. Når du har vandet det fugede materiale, venter du fem minutter og gentager processen. Vandet må ikke løbe på belægningen, men skal kun ligge som et vandspejl. Bagefter tjekker du en fuge, for at se om vandet er nået helt ned i fugedybden. Du kan stikke en skruetrækker ned i fugen og løfte noget sand op. Er sandet tørt nederst, skal du gentage vandingen. Du kan ikke benytte en vandkande eller havesprøjte, da den ikke giver vand nok.

Tip! Arbejd kun inden for et område på max. 20 m² ad gangen, så du nemmere kan styre processen.

Anvendelsesområde

Du kan udmærket anvende DANSAND TOP LOCK® på tegl- eller belægningsklinker, men du skal være opmærksom på, at fugematerialet kan give gråt slør på overfladen. TOP LOCK® indeholder bindemidler og cement, og da de hårdtbrændte tegl- og belægningsklinker ofte har åbne porer, kan der lægge sig fint materiale heri. Dette vil give et gråligt slør. Jo mørkere stenene er, desto tydeligere vil sløret være. Derfor er det absolut nødvendigt, at du laver et testareal for at sikre dig, at resultatet lever op til dine forventninger. 

Du kan roligt feje ned helt inde ved soklen. OBS! Dette gælder ikke DANSAND® Fugesand, DANSAND® Stenmel og DANSAND Kerama®.

Du kan kun anvende DANSAND TOP LOCK® på et ubundet underlag. Det vil sige et bærelag af sand/stabilgrus lagt oven på råjord.

DANSAND TOP LOCK® er vandgennemtrængeligt og har brug for, at vandet hurtig siver væk fra fugen. Har du et underlag af fx beton, betonrecycling eller træ, holder det længere på fugten, og TOP LOCK® vil ikke kunne hærde ordentligt og danne en fast fuge, som er modstandsdygtig overfor ukrudtsfrø og myrer.  

DANSAND TOP LOCK® kan udmærket anvendes til fugning på en overdækket terrasse eller i en carport. Her vil fugerne hærde på samme måde som under åben himmel, og der vil ikke være nogen “bivirkninger”. 

Fugematerialet bør ikke anvendes indendørs.   

Nej, DANSAND TOP LOCK® er ikke egnet til brug på arealer, der grænser op til swimmingpools. Fugematerialet kan kun virke efter hensigten under regelmæssig gennemtørring, og derfor kan der ikke gives garanti for dets virkning i et permanent fugtigt miljø.

Problemer med anvendelsen

Fugeprodukter, der indeholder bindemidler, kan give et gråligt skær  – også kaldet slør – på belægningen. Slør opstår normalt som følge af for kraftig vanding, eller hvis belægningen ikke har været fejet helt ren inden vanding. Stenene er imidlertid ikke ødelagte. Normalt vil sløret forsvinde, når belægningen bliver udsat for regn, vind og eventuelt sne. Du kan også fjerne sløret selv. Link til rensevejledning finder du her

Udtræk på fugerne alene: Du har muligvis vandet for meget og for hurtigt på samme sted, så bindemidlet lægger sig øverst i fugen. Skulle det ske, at det øverste lag skaller af, kan du reparere det igen. Se mere under Sådan reparerer du fuger.

Udtræk på stenene alene: Det kan skyldes selve stenen, eller at underlaget er bundet. Se også Hvad sker der, hvis jeg benytter TOP LOCK® på et bundet underlag?

Det kan der være mange forskellige årsager til. Derfor har vi brug for at vide noget om din belægning, og hvordan du har arbejdet med produktet. Hvis du har gjort, som vi anviser på produktsækken og på vores hjemmeside, foreslår vi, du udfylder en reklamationsformular og sender den til os. Herefter kan vi hjælpe dig videre. 

Før du fuger med DANSAND TOP LOCK®, skal du bekæmpe myreboet med et egnet middel. Først når fugerne er hærdet, vil myrerne opgive at trænge gennem fugerne. Myrerne vil ganske enkelt flytte deres vandrerute.

Fugerne skal være hårde for at modstå nye ukrudtsfrø. Hvis en fuge har en afskalning, eller den af en eller anden grund ikke er hærdet, kan ukrudtsfrøene spire frit. 

DANSAND TOP LOCK® virker ikke som et ukrudtsmiddel og kan derfor ikke bekæmpe ukrudt fra eksisterende rodnet. Det skal du altså bekæmpe, inden du fejer materialet i. Det er ikke kun vigtigt at fjerne alt eksisterende ukrudt inden fyldning af fugerne, hvis du ønsker et flot resultat. Det er lige så vigtigt, at du vedligeholder din belægning og dine fuger.  

Vedligeholdelse, pleje, rengøring

Ja, vi anbefaler, at du fejer din belægning jævnligt for at undgå ukrudt. Er der ridser eller lunker i fugerne, bør du reparere dem.

Ja, du kan sagtens reparere dine fuger. Hvis en fuge for eksempel har fået en revne eller er sunket, kan du kradse den op og fylde nyt DANSAND TOP LOCK® i (husk at blande hele sækkens indhold først). Fej nyt TOP LOCK® i fugen og komprimer derefter fugematerialet ved at banke på fugen, for eksempel med en trælægte og en hammer. Herefter vander du fugen med en vandslange indstillet på støvstråle – præcis, som ved fyldning af nye fuger. Husk at feje overfladen fri for overskydende materiale, inden du vander. 

Miljø og sikkerhed 

Ja, alle NO GROW™ fugematerialer er fri for skadelige stoffer. DANSAND TOP LOCK® består primært af dansk kvartssand, ufarlige bindemidler og cement. Har du først fuget din belægning med DANSAND TOP LOCK®, skal du ikke bruge mange kræfter på at bekæmpe og afsvide ukrudt. På samme måde kan du vinke farvel til en masse unødvendige kemikalier.