Holbæk Sportsby

Der er skudt kunstgræsbaner op overalt i Danmark. Det er der mange gode grunde til. Banerne er mere slidstærke end traditionelle naturgræsbaner, de sikrer øget spillerkomfort og forlænger udendørssæsonen.

Se, hvordan Holbæk Sportsby etablerede et enkelt filteranlæg baseret på Blueguard, samtidig med at de overholder de skærpede udlederkrav.

Kunstgræsbaner kan skade miljøet

Men kunstgræsbaner indeholder også en miljørisiko. Størstedelen af de anlæg, der findes i Danmark, er bygget på et granulat af genbrugsgummi. Dette gummi stammer fra udtjente bildæk og indeholder i mange tilfælde zink og andre tungmetaller – tungmetaller, der kan udvaskes med regnvandet fra banerne og transporteres videre til søer og vandløb eller nedsive til grundvandet. 

Håndtering af regnvand på egen grund 

For Holbæk Sportsby var den miljørisiko en udfordring. Holbæks nyetablerede idrætsanlæg og samlingssted for byens borgere skulle håndtere sit regnvand på egen grund.

Med andre ord skulle Sportsbyen udlede sit regnvand til en nærliggende å i stedet for at lede det i kloaksystemet og videre til rensningsanlæg. 

Skærpede udledningskrav

Men regnvandet fra Sportsbyens 21.000 m2 store kunstgræsbaner var problematisk. De forhøjede tungmetalkoncentrationer fra gummigranulaterne kunne skade plante- og dyrelivet i åen, og myndighederne havde derfor stillet skærpede krav til vandets kvalitet, inden det blev udledt.

En løsning baseret på Dansand® Blueguard

Holbæk Sportsby havde et ønske om at løse problemet med en enkel filterløsning, som krævede minimal vedligeholdelse. Løsningen blev et filteranlæg baseret på Dansand® Blueguard. Blueguard er et naturligt filtermateriale, som optager store mængder tungmetaller uden at frigive dem igen. Kombinationen af de egenskaber gør det muligt at etablere driftssikre filteranlæg med lang levetid og lave udgifter til vedligehold, samtidig med at myndighedernes miljøkrav overholdes.