Sarah har løftet vores kemiske risikovurderinger til et nyt niveau

Sarah Myken Engvin er cand.scient i miljøkemi og sundhed fra Københavns Universitet og ekspert i samspillet mellem mennesker, miljø og kemi. I de seneste fire uger har hun været i praktik i Dansands QHSE-afdeling. Her har hun haft til opgave at revidere de kemiske risikovurderinger for smedeafdelingen.

I løbet af de fire uger har Sarah kortlagt samtlige arbejdsgange på smedeværkstedet. Derudover har hun ajourført vores krav til brug af værnemidler og opdateret Dansands profil på Dansk Kemidatabase, som er den platform, der hjælper os til at holde overblik over vores kemi.  

Det har været en på én gang udfordrende og spændende opgave, som har krævet, at jeg både har sat min specialviden og generelle kompetencer i spil, fortæller Sarah.

Kemiske risikovurderinger har været en del af hverdagen siden 2019

QHSE-chef, Morten Grundvad, har ansat Sarah. Han fortæller, at de kemiske risikovurderinger har været et led i de almindelige APV’er siden 2019.

Vi opdaterer løbende vores risikovurderinger og tilpasser retningslinjerne for, hvordan vi håndterer og indkøber kemi. Sarah har bidraget med masser af nye vinkler på arbejdet og helt generelt givet det et boost.

Praktisk erfaring er et plus

Egentlig blev Sarah færdiguddannet i 2017, men to barsler, et længere ophold i udlandet og en uvelkommen Corona epidemi har udskudt hendes entré på arbejdsmarkedet.

Der er mange spændende stillinger at søge indenfor mit felt, men praktisk erfaring er altid et plus, når man skal skille sig ud i kandidatfeltet. Hos Dansand har jeg haft mulighed for at omsætte min teoretiske viden til praksis. Det har givet mig en værdifuld erfaring og gjort mig langt mere bevidst om, hvilke reelle kompetencer, jeg kan tilbyde en virksomhed.

Studerende bidrager med specialviden og gode idéer

Hos Dansand samarbejder vi jævnligt med studerende. Som virksomhed har vi brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne på til en god start på arbejdsmarkedet.

Morten Grundvad fortæller: Generelt oplever vi, at de studerende har rigtigt meget at bidrage med. Tit kommer de med den nyeste specialviden inden for deres felt, og de kan derfor byde ind med ideer og forslag, som vi nyder godt afSarah har tilført arbejdet med vores risikovurderinger et betydeligt kvalitetsløft.

Et arbejdsmiljø med plads til faglig og personlig udvikling

Under sit praktikophold har Sarah ikke kun testet sin faglighed af. Hun er også blevet mere bevidst om betydningen af et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til faglig og personlig udvikling.

Jeg er blevet taget utroligt godt imod hos Dansand. Fra dag et har jeg fået lov til at arbejde selvstændigt, jeg har så at sige fået lov til at ”arbejde mig frem” i projektet. Det er sådan noget, man vokser og bliver dygtigere af, afslutter hun.

Flere nyheder fra Dansand

Mød vores voksenlærling Udaya

Hos Dansand uddanner vi lærlinge og elever. Vi har brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne godt på til deres entré på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd Jordrens Syd forhindrer udledning af tungmetaller med en simpel, lavteknologisk løsning fra Dansand. Jordrens Syd er meget opmærksom på at forhindre

LÆS MERE