Gode råd om DANSAND Kerama®

Find gode råd og de mest hyppigt stillede spørgsmål her på siden.

Virkning

Vi har tilsat et mineralsk additiv og fleksible bindemidler til det vaskede og tørrede kvartssand. Mineralet har en naturligt høj pH-værdi, som skaber et næringsfattigt miljø i fugen. Ukrudtsfrø tørrer ud og ikke kan spire. Bindemidlerne gør samtidig fugematerialet modstandsdygtigt overfor slagregn og overfladevand. På den måde fastholdes de ugunstige vilkår for ukrudt i lang tid.

DANSAND Kerama® kan ikke forhindre mos og alger. De opstår typisk i konstant fugtige fuger eller i områder, hvor der er megen skygge. Brug et egnet middel mod mos eller alger for at forhindre, at problemet bliver større. Alternativt kan du kradse de mosfyldte fuger op med en fugekradser og feje nyt DANSAND Kerama® i fugerne.

Du kan minimere forekomsten af mos og alger ved altid at holde fugerne fyldte.

Anvendelse

For at opnå en robust og holdbar fuge må fugebredden på 3–10 mm ikke afvige. Hvis fugen er for smal, hærder den ikke godt nok, da der vil være for lidt materiale i fugen. Er fugen derimod for bred, bliver den svagere og kan revne eller knække af, når den udsættes for belastning.

Normalt anbefaler vi en fugedybde på minimum 40 mm, men DANSAND Kerama® er effektivt ved kun 20 mm. Det skyldes, at vi har tilsat fleksible bindemidler, der gør materialet særdeles modstandsdygtigt over for slagregn og overfladevand. Resultatet er fuger, som er stabile, men samtidig fleksible og elastiske.

Eventuelle revner i fugerne lader sig reparere ved hjælp af vand (regnvand). Vandet genaktiverer bindemidlerne i fugematerialet, så revnerne udlignes. Når fugerne tørrer, vil de igen være stabile.

Vi har tilført kvartssandet mineraler og bindemidler. Sammen med de mindste sandkorn kan de lægge sig i den ene side af posen. Inden du fuger, bør du blande fugematerialet grundigt med en skovl, så mineraler og bindemidler bliver blandet godt med kvartssandet. Bland indholdet fra maks. to poser af gangen.  

Fugematerialet og fliserne skal være helt tørre, inden du fejer materialet ned i fugerne. Ellers vil bindemidlerne aktiveres, binde sig til belægningens overflade og danne et slør. Vær derfor også omhyggelig med at feje belægningen helt ren med en blød kost, inden du komprimer fugematerialet. 

Nej, du skal ikke bruge en pladevibrator på keramiske fliser. De store og tynde fliser risikerer at knække under det høje komprimeringstryk. DANSAND Kerama® skal i stedet komprimeres ved forsigtig fugtning ad to omgange.

Fugt fugerne med blid støvregn fra en vandslange med vandingspistol. Vent 24-48 timer og efterfyld fugerne. Fej belægningen helt ren med en blød kost og gentag vandingen.

Husk at overfladen skal være helt tør, når du efterfylder fugerne.

 

Du får kun den ukrudtshæmmende effekt ved at bruge produktet for sig. Altså kan du ikke blande det med et andet materiale som for eksempel cement eller andre sandtyper.

Anvendelsesområde

DANSAND Kerama® kan ikke anvendes til tegl-og belægningsklinker. Mineralerne i disse særlige sten kan reagere med det ukrudtshæmmende mineral i fugesandet. Du risikerer, at der opstår udblomstringer på dine tegl- eller belægningssten, som ikke forsvinder. 

Sokkelpuds er mere porøst end belægningssten og kan i nogle tilfælde suge salte fra fugematerialet, som viser sig som udblomstringer på soklen. Disse udblomstringer kan ikke vaskes væk. Brug i stedet neutralt fugesand eller læggesand.Det er sjældent, der vokser ukrudt inde ved soklen. Fugen bliver nemlig sjældent særlig fugtig, og der er derfor ikke gode vækstbetingelser for ukrudt.

Du kan fuge med DANSAND Kerama® under overdækkede arealer som for eksempel carporten eller den overdækkede terrasse. Da der ikke kommer regn til de overdækkede arealer, vil overskydende salte fra de tilsatte mineraler dog kunne trække op til fugernes overflade og vise sig som hvide udblomstringer. Dette vil især ske i foråret og om sommeren, hvor varmen i luften øger processen. Udblomstringerne kan også sætte sig på kanterne af belægningsstenene.

Modsat tilfældet ved husmursoklen kan udblomstringerne i fugerne og på belægningsstenene fejes eller vandes væk. I varme perioder kan du opleve, at de viser sig igen, men hvis du fortsætter med rengøringen, vil udblomstringerne med tiden forsvinde helt, da de overskydende salte fra mineralerne aftager.

Du kan kun anvende DANSAND Kerama® på et ubundet underlag. Det vil sige et bærelag af sand/stabilgrus lagt oven på råjord.

NO GROW™ fugematerialer er vandgennemtrængelige og har brug for, at vandet hurtig siver væk fra fugen. Et bundet underlag af for eksempel beton, genanvendt beton eller træ vil holde på fugten, og bindemidlerne i DANSAND Kerama® vil ikke kunne aktiveres og skabe en stabil fuge. Desuden vil fliserne komme til at se våde og pletvis hvide ud.

Nej, DANSAND Kerama® er ikke egnet til brug på arealer, der grænser op til swimmingpools. Fugematerialet kan kun virke efter hensigten under regelmæssig gennemtørring, og derfor kan der ikke gives garanti for dets virkning i et permanent fugtigt miljø.

Problemer med anvendelsen

Fugeprodukter, der indeholder bindemidler, kan give et gråligt skær  – også kaldet slør – på belægningen. Slør opstår normalt som følge af for kraftig vanding, eller hvis belægningen ikke har været fejet helt ren inden vanding. Stenene er imidlertid ikke ødelagte. Normalt vil sløret forsvinde, når belægningen bliver udsat for regn, vind og eventuelt sne. Du kan også fjerne sløret selv. Link til rensevejledning finder du her

Udtræk på fuger samt enkelte udtræk på kanterne af dine belægningssten: De hvide udtræk er salte. Det er et naturfænomen, som især kan opstå i perioder med megen varme i luften, og du vil oftest se det i foråret og tidlig sommer. Når fugt og varme mødes, trækker saltene ud på belægningen. Fugten kan komme fra en våd underbund, for eksempel som følge af et regnskyl. Disse udtræk opløser sig selv og bliver vasket væk af regnvejr, ved normalt slid eller ved rengøring.

Udtræk på stenene alene: Det kan skyldes selve stenen, eller at underlaget er bundet. Se også: Hvad sker der, hvis jeg benytter DANSAND Kerama® på et bundet underlag?

Der findes to slags ukrudt: ukrudt, der spreder sig gennem rodnettet og ukrudtsfrø, der bliver båret af vinden og sætter sig i fugen.

Ukrudt, der spreder sig gennem rodnettet: Inden du fuger med DANSAND Kerama®, skal alt eksisterende ukrudt (og rodnet) fjernes helt. DANSAND Kerama® virker ikke som et ukrudtsmiddel, men er et dårligt vækstmedie. Det vil sige, at nye ukrudtsfrø ikke kan slå rod i sandet. På grund af den høje pH-værdi (cirka 10,4) vil roden simpelthen tørre ud.

Ukrudtsfrø, der bliver båret med vinden: Du undgår, at disse frø slår rod ved at fylde fugerne med fugemateriale i hele stenens højde, minimum 20 mm. Det er vigtigt, at fugerne altid er fyldt til fugekant. Hvis fugematerialet pakker i fugen, skal du derfor efterfylde. Sørg også for at holde belægningen ren for snavs og blade.

Vedligeholdelse, pleje, rengøring

Ja, for så får du den pæneste og mest holdbare fuge. Samtidig beskytter du din belægning bedst muligt, så du undgår forskydninger i underlaget, kantafskalninger, frostskader mv.

Sørg altid for, at fugerne er fyldt helt op med fugemateriale. Hold dem også fri for græs, jord, løv og andre organiske stoffer. Fej din belægning regelmæssigt, og efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt.

Tip! Gå dine fuger efter i starten af foråret og vurder, hvor meget der skal gøres ved dem. Skal fugen blot toppes op, eller er det nødvendigt at lave en mere omfattende renovering? Læs mere her om, hvordan du kan gå til opgaven på tre forskellige måder

DANSAND Kerama® er selvreparerende. Når fugematerialet bliver vådt, genaktiveres bindemidlerne og eventuelle revner i fugens overflade lukkes. Beskadigede fuger med større revner kan repareres med nyt fugemateriale.

Fej overfladen med en blød kost og fyld DANSAND Kerama® i fugen. Fugt derefter fugen forsigtigt med blid støvregn fra en vandslange med brusepistol. Reparation af fuger skal foregå i tørvejr, ved mindst 5 graders varme, og når flisernes overflade er fuldstændig tør.

Miljø og sikkerhed 

Ja, alle NO GROW™ fugematerialer er fri for skadelige stoffer. DANSAND Kerama® består udelukkende af dansk kvartssand, naturlige mineraler, der giver høj pH-værdi, og naturlige bindemidler.

Hvis du har fuget din belægning med et DANSAND® NO GROW™ produkt, behøver du ikke bruge mange kræfter på at bekæmpe og afsvide ukrudt. Ligeledes kan du vinke farvel til en masse unødvendige kemikalier.